Obtížnost = 6

Po zdech teče voda a vzduch je čím dál víc vlhčí. Shora se ozve rachot, následovaný hučením vody. V Morii jsou podzemní toky, které vedou svou vodu hluboko do temnot a kdovíkam ještě…

„Základ kamene“ se hraje s balíčkem setkání, který sestavíte ze všech karet následujících sad: Základ kamene, Zvraty a obraty, Hlubiny Morie a Goblini z hlubin. (Sady Zvraty a obrat, Hlubiny Morie a Goblini z hlubin najdete v rozšíření karetní hry Pán prstenů Khazad-dům.)

ZK

 

Rozestavění

V tomto scénáři se používá karta cíle Pochodeň. Během rozestavení ji první hráč připojí k libovolnému hrdinovi, který ji ponese až do konce hry. Pokud by měla Pochodeň někdy opustit hru, odstraňte ji ze hry.

Při přípravě hry nemíchejte do balíčku setkání Základ kamene. Odložte ji zatím stranou mimo hru. Do balíčku setkání ji zamícháte později během hry (na vyzvání scénáře).

 

Tvoření oblasti odhalení

Když si mají hráči „vytvořit vlastní oblast odhalení“, každý si pro to před sebou vyhradí prostor. Pouze hráči, kteří mají společnou oblast odhalení, se mohou vzájemně jakkoli ovlivňovat. Hráči ve všech fázích postupují podle pořadí kol, počínaje prvním hráčem (který se i nadále mění), avšak vyhodnocení každé fáze proběhne, jako by ve hře byli pouze hráč nebo hráči, kteří jsou v dané oblasti odhalení.

 • Hráči nemohou ovlivňovat jiné hráče (nebo jejich karty), kteří nemají společnou oblast odhalení. To znamená, že nelze snížit spoluhráčovo ohrožení, připojit doplněk k jeho postavě atd., pokud oblast odhalení není společná.
 • Ve fázi setkání odhaluje každý pouze 1 kartu za každého hráče ve společné oblasti odhalení. Takže ve hře čtyř, kde jsou všichni hráči odděleni jeden od druhého, každý přidá do své oblasti 1 kartu.
 • Efekty karet setkání se mohou vztahovat pouze k dané oblasti odhalení. Například, pokud je na í text týkající se „každého hráče“, bude se týkat pouze těch, kteří mají společnou oblast odhalení, do které se má daná karta setkání přidat.

 

Připojování hráčů

V etapě 4B se mají hráči poté, co splní současný úkol, „připojit k jinému hráči“. To provedou na začátku fáze putování. Připojující se hráč (i) musí přidat všechny karty setkání, které má ve své oblasti odhalení, do oblasti odhalení hráče či hráčů, ke kterým se připojuje. Nepřátele ve střetu s sebou bere také, avšak případnou aktivní lokaci ze své původní oblasti odhalení odhodí. Pokud svůj současný úkol dokončí více hráčů ve stejné fázi, připojují se postupně počínaje prvním hráčem a poté po směru hodinových ručiček. Pokud není ke komu se připojit, musí hráči pokračovat etapou 5.

 

Klíčové slovo “Utajení X”

Utajení je nové klíčové slovo, poprvé použité na hracích kartách série Trpasluj. Utajení snižuje cenu, za kterou lze takovou kartu hrát, o uvedenou hodnotu, avšak pouze za předpokladu, že ohrožení hráče, který tuto kartu hraje, je 20 nebo nižší. Utajení se vztahuje pouze na karty, které vykládáte nebo hrajete z ruky, a nikdy nemodifikuje natištěnou cenu karty.

 

Video s hraním

Seznam karet

 1. hráčkarty
 2. hráčkarty

Vysvětlení strategie od přispěvatele:

Cesta vás zaviedla do zradných končín baní, ktorých sa krompáče trpaslíkov nedotkli po dlhé roky. Vzduch je nepredstavitelne vlhký a steny akoby plakali. Odniekiaľ zdola sa ozýva rachot. V Morii je veľké množstvo podzemných tokov, ale nie je dobré ich rušiť.

Naprieč cestou sa predierajú malé riečky. Niektoré vyzerajú mlado, ešte len potôčiky. Znovu sa ozve rachot, ktorý otrasie stenami Morie, tentokrát sa zdá, že priamo nad vami.

Zem pod vašimi nohami zavzdychá a rozpadá sa. Celá táto časť tunelu ustupuje hlbokej tme a valiacej sa vode. Máte pocit, že sa vznášate, a následne vás tlačia ľadové pazúry podzemnej rieky hlboko dolu do podzemia.

V 5.rozšírení cyklu Trpasluj naďalej zotrváme v podzemných chodbách Morie. Základ kamene je môj obľúbený scenár. Priniesol do hry hrdinu Glorfindela (ZK 101) v duchovnej verzii s ohrozením iba 5 a „jeho“ doplnok Světlo Valinoru (ZK 107), ale aj novú mechaniku, ktorá v určitej časti scenára rozdelí hráčov. Tí potom blúdia Moriou každí na vlastnú päsť.

Popíšem vám zopár kariet stretnutia, na ktoré si treba dať v tomto scenári pozor. Najprv to budú v krátkosti karty, s ktorými sme sa už stretli v predchádzajúcich scenároch cyklu Trpasluj a stoja stále za pozornosť hráčov.

Propadliště (KD 51) – veľmi nebezpečná zrada. Dokáže zabiť hrdinu hneď v prvom kole. Prvý hrač musí vždy vyslať na úlohu aj spojenca. Efekt tieňa nie je o nič lepší. Odstráni brániacu sa postavu z hry a útok nepriateľa sa stáva nebránený. Ak nehráte žiadne karty na zrušenie efektu tieňa, odporúčam brániť len spojencami. To však nemusí byť riešenie v prípade vysokej sily útoku. Jediná dobrá správa pri tejto karte je, že je iba v jednej kópii v balíku stretnutia.

Temné a Děsivé (KD 50) – udeľ 1 zranenie každej vyčerpanej postave. 2 zranenia ak je aktívna lokácia s vlastnosťou Tma, čo je v Morii takmer každá lokácia. Táto zrada vám zmetie zo stola množstvo postáv vo fáze úlohy. Efekt tieňa udelí 1 zranenie brániacej sa postave. To, pri bránení s postavou, ktorá má 1 život môže byť problém.

Drolící se Trosky (KD 49) – táto zrada vás núti porovnať zostávajúce životy vami vybranej postavy s cenou vrchnej karty vášho hracieho balíka. Pri dostatku spojencov to nie je žiadny problém, ale ak musíte vyčerpať hrdinu, ide to tuhého. Snažte sa potom voliť hrdinu s najväčším počtom zostávajúcich životov. Ani to nemusí byť istota, lebo môžete zahodiť z vrchu hracieho balíka Gandalfa, na ktorého ste tak dlho čakali, a ten má cenu na zahratie 5 zdrojov.

A teraz už prejdem k novým kartám stretnutia, s ktorými sa stretnete len v tomto scenári.

Morijští Netopýři (ZK 127) – netopiere môžu brániť a tiež útočiť na ne len postavy s kľúčovým slovom střelec. Ich útok sa zvyšuje za každého nepriateľa, ktorý je s vami v stretnutí. Majú iba 1 život a pre Thalina nepredstavujú žiadny problém.

Bezejmenná Věc (ZK 125) – nepriateľ, ktorý má X silu útoku a X životov. X je vytlačená cena všetkých kariet pripojených k tomuto nepriateľovi. Ak je bez kariet tak X sa rovná 3. Povinný efekt hovorí, že ak sa stretne tento nepriateľ s hráčom, musí mu pripojiť 2 vrchné karty zo svojho hracieho balíka.

Starší Bezejmenná Věc (ZK 126) – nepriateľ, ktorý má X silu útoku a X životov. X je vytlačená cena všetkých kariet pripojených k tomuto nepriateľovi. Ak je bez kariet tak X sa rovná 4. Povinný efekt hovorí, že ak sa stretne tento nepriateľ s hráčom, musí mu pripojiť 3 vrchné karty zo svojho hracieho balíka.

Obaja nepriatelia fungujú na rovnakom princípe. Problém môže nastať ak im pripojíte karty s vysokou cenou. Nielenže budú mať prekliate silný útok, ale aj množstvo životov. Jeden zo spôsobov ako sa s nimi vysporiadať je kontrola kariet hracieho balíka. Pomocou postáv Gildor Inglorion (KEM 79) a Pozorovatelka Hvězd z Imladris (ZK 106) si môžeme zoradiť vrchné karty hracieho balíka tak, aby súčet ich cien bolo čo najmenšie číslo. Samozrejme za predpokladu blízkeho stretnutia sa s týmto nepriateľom. Ak hráte Thalina, a ten udelí 1 zranenie Bezejmenné Věci pri odhalení a vy si dokážete poskladať karty tak, aby ich súčet cien bol 1, dokážete zostreliť nepriateľa hneď ako sa s vami stretne.

Žíla Mitrilu (ZK 122) – táto lokácia nám dokáže pomôcť. Keď bude aktívna, môžeme vo fáze obnovenia vyčerpať 1 postavu a položiť na kartu úlohy (obídeme aktívnu lokáciu) X žetónov postupu. X je sila vôle vyčerpanej postavy. Vzhľadom na to, že posledná, piata časť úlohy má limit na počet postáv vyslaných na úlohu, je využitie tejto lokácie viac ako vhodné.

Sám a Ztracený (ZK 124) – Veľmi nepríjemná zrada, ktorá prinúti každého hráča zamiešať do hracieho balíka jedného z vašich hrdinov. Naštastie sa táto karta nedostane do hry skôr ako v druhej polovici a vtedy už tento efekt väčšinou nie je smrteľný. Ak hrdinu potiahnete do ruky, vo fáze zdrojov, alebo cez efekt na ťahanie kariet, môžete si ho dať späť do hry. Hrdina takto zamiešaný do balíka sa nepovažuje za mŕtveho pre vypočet skóre na konci hry. Smola je, ak hrdinu pripojíte k Bezejmenné Věci. Vtedy je nenávratne stratený.

 

Zloženie hracích balíkov

Ako som písal vyššie, scenár sme hrali vo 2 hráčoch. Ja ako hráč 1, som hral s trpasličím balíkom a Radek ako hráč 2, hral balík vo sférach duchovnej a velenia, zameraný na úlohu a útok, s využitím lacných spojencov.

Hráč 1.

Pre trpaslíči hrací balík som zvolil nasledovných hrdinov. Dáin Železná Noha (NdTH 116) je jasná voľba pre každý balík zameraný na trpaslíkov. Zvyšuje im silu vôle a útok. Podstatné je, aby bol pripravený vo fáze úlohy. Thalin (ZS 6) bude vždy vyslaný na úlohu, aby pošteklil každého nepriateľa odhaleného z balíka stretnutia. Bifur (KD 2) je môj posledný hrdina a rovnako ako Thalin, bude chodiť len na úlohu. Hrám troj-farebný balík, ale problém so zdrojmi by nemal nastať. Počiatočné ohrozenie 27 je výborné na túto silnú zostavu hrdinov.

O útok sa budú starať len spojenci. Zkušený Sekerník (ZS 28), Dlouhovous Skřetobijec (ZS 18) u ktorého využijem aj jeho reakciu, Kovkop ze Železných Hor (ZS 61), ktorý zbaví hrdinu doplnku Bdělé Oči (KD 62), a Ereborský Kovář (ZS 59). No a keď už mám v hre hordu trpaslíkov, príde rad aj na Ereborský Mistr Boje (DT 79). Väčšinou zameraní na úlohu sú Ereborský Kronikář (KD 11), Dlouhovous Starší (ZK 102) a Bombur (CdR 35), ktorý dokáže vynulovať ohrozenie lokácie s vlastnosťou Podzemí v oblasti odhalenia. V Morii je to myslím každá jedna lokácia.

Mám zopár postáv aj bez vlastnosti trpaslík. Vazal Pána Větru (MM 98) za 1 zdroj slúži ako poistka v prípade rôznych nepredvídateľných situáciách. Pomoc v obrane, pripojiť sa k spoluhráčovmu útoku, alebo ako obeť pre zradu Propadliště. Jediné čo trpaslíkom chýba, je liečenie. Na túto prácu som najal spojenca Dozorčí Domú Uzdravování (DT 83). Posledné miesto zaujme Gandalf (ZS 73). Nie že by nebol dôležitý, ale v tej záplave trpaslíkov ho niekedy nie je ani potreba.

Doplnky do hracieho balíka treba zaraďovať s rozumom, lebo približne v polovici scenára budete musieť určité druhy zahodiť z hry. Patria medzi ne aj zbrane a brnenie. Ja som zobral v 2 kópiach Sekera z Trpasluje (KD 7) a Ostří z Roklinky (CdR 31). Sekeru hrám jedine na spojenca trpaslíka. Rivendell Blade je pre spoluhráčovho Glorfindela, tak isto ako Asfaloth (ZK 110). Spolu s doplnkom Pochodeň (KD 41) nám pomôže lepšie spravovať lokácie. Kroužkové Brnění (DT 80) je pre Dáina Železnú Nohu. Zvýši mu silu obrany a pridá 1 život. Správce Gondoru (ZS 26) hrám podľa kariet na ruke. Vyberám medzi sférou taktiky, alebo velenia. Sféru poznania nie, tam mi zdroje zabezpečuje Bifur pomocou svojej akcie. Zostal mi už iba 1 doplnok, a to Durinúv Odkaz (PvV 61). Dá sa povedať, že je to základný kameň, akési srdce môjho hracieho balíka. Vždy po zahratí trpaslíka do hry si potiahnem kartu na ruku. Tento doplnok je kostrou trpasličích balíkov hraných aj v budúcnosti.

Medzi kartami udalostí nemôže chýbať Paráda (ZS 34) na zabránenie nečakaného útoku. Zákeřný Útok (ZS 23) je samozrejmosť. Využijem ho nielen v spojení s Gandalfom. Khazad! Khazad! (KD 8) na zvýšenie sily útoku trpaslíka. Hlavne na začiatku môže prísť vhod, keď nebude ešte v hre dostatok spojencov. Durinova Píseň (KD 4) je skvelá karta, ktorú dokážem použiť v akejkoľvek situácii. Jej efekt trvá do konca kola, teda hrdina, ktorý sa dokáže pripraviť pomocou efektu karty, alebo cez Ereborského Kronikáře, z nej vyťaží úplné maximum. Medzi stabilné karty trpasličích balíkov patrí aj Vábení Morie (CdR 30). Predstavte si množstvo trpaslíkov v hre, vyslaných na úlohu, ktorých táto udalosť dokáže všetkých pripraviť vo fáze boja. Silná karta použiteľná hlavne v dobre rozbehnutej hre. Daeronovy Runy (ZK 108) mi pomôžu nájsť dôležité karty a zbavia ma zbytočných kópií unikátnych kariet na ruke.

V hracom balíku mám celkovo 57 kariet, ale to nie je vôbec na škodu. Pomocou Durinovho Odkazu a Daeronových Rún dokážem za hru vyťahať viac ako polovicu kariet z balíka. Stratégia je jednoduchá. Hrať čo najviac trpaslíkov a ťahať karty cez Durinúv Odkaz. Armáda trpaslíkov sa postará o všetko ostatné.

Hráč 2

Tento hrací balík opíšem len v skratke a pokúsim sa vysvetliť jeho funkčnosť. Zoznam použitých kariet nájdete pod článkom. Zloženie hrdinov je nasledovné: Eówyn (ZS 7), Glorfindel (duchovná sféra) a Kníže Imrahil (PdR 50). Táto trojica poskytuje hráčovi vysokú silu vôle, útok a má nízke štartovné ohrozenie. Balík je zameraný hlavne na plnenie úloh, k čomu prispieva aj väčšina spojencov. Za všetkých spomeniem Bofura (BR 6) a Arwen Undómiel (PvV 58). Bofur môže vstúpiť do hry za 1 zdroj vo fáze úlohy vyčerpaný a vyslaný na úlohu. Na konci fáze opustí hru a pripravý Imrahila. Arwen poskytuje Dáinovi +1 obranu a kľúčové slovo stáž. Hráč 1 potom môže brániť útoky nepriateľov vedené na hráča 2. Ďalší spojenci slúžia ako obetní baránkovia. Ich cena je 1-2 zdroje. Keď zahynú pri obrane nepriateľského útoku, opúšťajú hru a Imrahil sa môže pripraviť. V tom prípade spolu s Glorfindelom, ktorý má samozrejme doplnok Světlo Valinoru, sú pripravení na útočenie. Týmto spôsobom sú pokryté 2 najväčšie slabiny trpaslíkov. Absencia kľúčových slov střelec a stáž na ich postavách. Za zmienku ešte stoji Pozorovatelka Hvězd z Imladris. Vďaka nej je možné upraviť 5 vrchných kariet zvoleného hráča. Môžeme sa tak dostať k niektorej karte skôr, alebo sa dá takto vybabrať s nepriateľmi s vlastnosťou Bezejmenná Věc.

Dôležitá je karta Nečekaná Odvaha (ZS 57). Efekt, ktorý dokáže pripraviť postavu je vždy vítaný. V tomto prípade ide prioritne na Dáina. Ten tak dokáže využiť svoju schopnosť posilniť trpaslíkov, alebo môže viackrát brániť útoky nepriateľov.

Na úvodnú ruku by to jednoznačne chcelo Světlo Valinoru, Bofura, Arwen, alebo Pozorovatelku Hvězd z Imladris, a Zkoušku Vúle.

Celková stratégia scenára je asi nasledovná. V 1.časti scenára nie je dobré sa nikam ponáhlať. Treba si dať pekne na čas a vyložiť do hry čo najviac spojencov. So zbraňami, brnením a rôznymi predmetmi je dobré počkať. Všeobecne pre tento scenár nedoporučujem zaradiť veľké množstvo doplnkov s vyššie uvedenými vlastnosťami. Neskôr ich totiž budete musieť všetky odhodiť z hry.

V 2.časti scenára, potom ako vyšlete postavy na úlohu musíte zahodiť 2 vrchné karty zo svojho hracieho balíka. Túto časť treba preletieť za 1-2 kolá. Mali by ste už byť na to pripravený z 1.časti scenára.

3.časť scenára slúži na úpravu balíkov stretnutia a odhodenie kariet s vlastnosťami Předmět, Zbraň, Zbroj a Světlo z hry. Karty z odhadzovacieho balíka stretnutia sa zamiešajú do špeciálneho balíka stretnutia. Toto je dôvod na pomalú hru spomínanú pri 1.časti scenára. Odporúčam čo najviac „zriediť“ špeciálny balík stretnutia. Čím viac kariet stretnutia budete mať na odhadzovacej kope, tým menšia je šanca, že v ďalšej hre potiahnete z balíka stretnutia „zlú“ kartu patriacu do špeciálneho balíka. Potom si počínajúc prvým hráčom každý náhodne vytiahne 4.časť scenára.

V 4.časti hráči hrajú sami, akoby oddelene od ostatných, bez možnosti zasahovať ďalším hráčom do hry. Ak niektorý z hráčov splní svoju časť úlohy, pripojí sa na začiatku fáze cestovania k inému hráčovi. Nepriatelia s ním zostávajú naďalej v stretnutí a karty v oblasti odhalenia pridá ku kartám hráča ku ktorému sa pripája. Aktívnu lokáciu odhodí z hry. Ak nie je možné pripojiť sa k inému hráčovi, hráči pokračujú do 5.časti scenára. Aj keď sú hráči rozdelení, nie je možné hrať unikátne karty vo viacerých kópiach. Tiež sú stratené bonusy medzi postavami, ako napríklad Elladan a Elrohir, ak ovláda každého iný hráč.

V 5.časti scenára môže každý hráč vyslať na úlohu len počet spojencov rovný počtu hrdinov tiež vyslaných na úlohu.

Spísal pre vás pbch

(web autora: https://temnyhvozd.wordpress.com/)


Použité skratky v článku:

ZK – Základ Kamene

KD – Khazád-dúm

KEM – Kopce Emyn Muil

NdTH – Návrat do Temného Hvozdu

ZS – Základná Sada

DT – Dlouhá Tma

CdR – Cesta do Roklinky

MM – Mrtvé Močály

PvV – Pozorovatel ve Vodě

PdR – Putování do Rosghobelu

BR – Brána Rudohoru

Jak se vám líbí návod autora?

Sdílej kartu s přáteli !

  One thought on “Video č.18 – Základ kamene”

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.