Priatelia, po veľmi dlhej dobe som sa odhodlal vrátiť k mojej video sérii, kde hrám len s kartami, ktoré boli k dispozícii práve v čase vyjdenia hraného scenára. Prestávka bola z väčšej časti spôsobená čakaním na českú verziu, kedy si dali hráči viac ako ročný odpočinok od hrania. Dočkali sme sa a máme pred sebou sľúbený kompletný 3.cyklus s názvom Proti stínu (Against the Shadow) plný nových dobrodružstiev a výziev.

Začnem pekne po poriadku, od 1.scenára deluxe rozšírenia Dědicové Númenoru (Heirs of Númenor) s názvom Nebezpečí v Pelargiru (Peril in Pelargir). Dostávame sa v ňom do Gondorského prístavného mesta Pelargir, kam sme boli vyslaný Bielou radou, aby sme pomohli v boji proti hrozbe Mordoru. Tu nás privíta pán Alcaron, ktorý nás zoberie ku Skákajúcej rybe (The Leaping Fish), kde môžeme hovoriť spolu v súkromí. Jedná sa o krčmu v ktorej nebude núdza o akciu. V tomto scenári si teda užijeme množstvo pouličných a krčmových bitiek.
Hráči českej verzie hry sa tu po prvý krát stretnú s kľúčovým slovom Bitva (Battle) na karte úlohy. Vtedy musíme vo fáze úlohy použiť silu útoku miesto sily vôle. To trocha skomplikuje zostavenie hracieho balíka, lebo silu útoku sme doteraz potrebovali len vo fáze boja. S jej ukrojením pre fázu úlohy nastane menší problém v zdolávaní nepriateľov. Jednoducho sila útoku bude chýbať a hráči si na takýto spôsob prechádzania scenárom musia chvíľu zvyknúť.
Poďme však konkrétne k opisovanému dobrodružstvu. Kľúčové slovo Bitva obsahujú prvé dve karty úlohy, posledná je klasická, taká ako sme ju poznali doteraz. A tu vyvstáva prvý problém. Zvýšime počet postáv so silou útoku, lebo ich potrebujeme na úlohu, aj na boj. V závere však opäť musíme siahnuť k postavám so silou vôle a ako dobre vieme, tie silou útoku vôbec neovplývajú. A ako by to nestačilo, prvé dve tretiny hry sú nám prakticky k ničomu. Či chceme, alebo nie, najlepšie bude opäť siahnuť po sfére duchovnej a zakomponovať ju do hracieho balíka, najlepšie v kombinácii so sférou taktiky.

V scenári pôjde hlavne o Alcaronov zvitok (Alcaron’s Scroll), ktorý máme na začiatku hry pripojený k jednému z hrdinov. Ten sa nám počas hry snažia vziať rôzny prístavní bitkári, zlodeji a podobná cháska. Na víťazstvo v dobrodružstve musíme mať Alcaronov zvitok pri sebe. Vlastne počas hry sa všetko točí okolo neho. Na začiatku hry je aktívna lokácia Skákajíci ryba, ktorá má povinný efekt aktívny v čase, keď je Alcaronov zvitok pripojený k hrdinovi. Spôsobí to na začiatku fáze úlohy zahadzovanie kariet z balíka stretnutia, a každý takto zahodený nepriateľ skončí v oblasti odhalenia. Často sa stane, že v prvom kole, vo fáze boja tak stoja proti nám hneď traja nepriatelia. Jeden zo samotného nastavenia scenára, ďalší za povinný efekt aktívnej lokácie a toho posledného odhalíme vo fáze úlohy. Takýto ťažký začiatok môže viesť k predčasnému ukončeniu hry.

Vráťme sa ale k samotnému zvitku. Text na ňom hovorí, že ak hrdina, ktorý ho nesie dostane zranenie z útoku nepriateľa, zvitok sa pripojí k tomuto nepriateľovi. Toto je veľmi dôležité uskutočniť hneď v prvom kole. Brániť útok hrdinom, alebo zobrať nebránený útok na hrdinu, ktorý má zvitok pri sebe a týmto spôsobom sa ho vlastne zbaviť. Vyhneme sa tak mnohým zradám a efektom tieňa, ktoré cielia práve na hrdinu so zvitkom, a v neposlednej rade aj povinnému efektu lokácie Skákajíci ryba. Nechceme si predsa zbytočne pridávať nepriateľov do oblasti odhalenia. Alcaronov zvitok nutne potrebujeme až pri prechode do tretej časti scenára. Mimochodom, na začiatku časti druhej by sme o neho povinne prišli z dôvodu textu na karte úlohy.

Ďalší problém scenára sú nepriatelia s povinným efektom pri stretnutí s hráčom. Tie sú v dvoch verziách. Jedna, tá jednoduchšia, je pri dobrovoľnom stretnutí. Druhá, samozrejme horšia, je pri povinnom stretnutí nepriateľa s hráčom. Všetci dobre vieme, že dobrovoľne sa môžeme stretnúť len s jedným nepriateľom s ľubovoľnou cenou stretnutia počas kola. To bude určite problém pri väčšom počte nepriateľov v oblasti odhalenia. Najhorším nepriateľom s týmto efektom je určite Fanatický zrádce (Zealous Traitor). Po dobrovoľnom stretnutí musí hráč udeliť 1 zranenie všetkým spojencom, ktorých kontroluje. Pri povinnom stretnutí sú to už zranenia 2 a to celkom pekne vyčistí hráčov stôl. Ďalšou čerešničkou tohto scenára je Umbarský vrah (Umbar Assassin). Ten udelí hrdinovi 3 zranenia, alebo vybraného hrdinu zahodíme z hry, podľa toho ako sme sa s ním stretli. Našťastie má cenu stretnutia na hodnote 40, tak máme trocha času pripraviť sa na neho. Na druhej strane má kľúčové slovo Lukostřelba 2 (Archery), čo sú 2 zranenia za kolo pokiaľ sa nachádza v hre. Ďalej môžeme po stretnutí s nepriateľmi prísť o zdroje, ale aj o karty na ruke. Toto všetko vedie k viacerým spôsobom ako hrať tento scenár. Môžeme si vybrať spojencov aspoň s 2 bodmi zdravia a liečiť ich, alebo útočiť priamo do oblasti odhalenia, či udeľovať priame zranenia nepriateľom nachádzajúcim sa v oblasti odhalenia.

Z lokácií nájdeme v scenári okrem už spomenutej zopár ďalších, ale žiadna z nich nijak zásadne hru neovplyvní. Na hráča vykuknú efekty ako nápor, zvýšenie ohrozenia, strata jedného zdroja, či zvýšenie sily útoku a obrany nepriateľom o hodnotu 1.
Na druhej strane zrady nám ponúkajú zaujímavé, a pre nás často nebezpečné efekty. Začnem kartou s názvom Místní potíž (Local Trouble), ktorá sa pripojí k hrdinovi s najvyšším ohrozením ako doplnok Okolnost (Condition). Hráč si zvýši ohrozenie o 1, ak tohto hrdinu vyčerpá, pripraví, alebo spustí jeho schopnosť. Veľmi nepríjemné, ak už je vaše ohrozenie vysoké, úplne to odstaví hrdinu. Zradu Vedlejší škody (Collateral Damage) nebudete mať určite radi. Dokáže vám navýšiť ohrozenie aj o dvojciferné číslo. Nezabúdajte, že už aj prvé dve karty, ktoré odhadzujete z balíka stretnutia sú akoby na odhadzovacej kope. Ak je teda medzi nimi kópia zrady Vedlejší škody musíte započítať aj ju do efektu karty. Zrada Ztraceni ve městě (Lost in the City) je pohodová v sólo hre, ale jej nepríjemnosť stúpa so zvyšujúcim sa počtom hráčov. Každý hráč vyberie lokáciu s vlastnosťou Město (City) a pridá ju do oblasti odhalenia. Ja volím vždy lokáciu Městská ulice (City Street), lebo sa neaktivuje nápor (Surge). Zrada Skryti ve stínech (Lurking in Shadows) dobre spolupracuje s efektmi nepriateľov. Po jej odhalení sa musia vrátiť všetci nepriatelia s vlastnosťou Lupič (Brigand) do oblasti odhalenia, ak sa tak nestane, karta má nápor. Nielen, že vám takýto presun poriadne skomplikuje úlohu, ale vo fáze stretnutia sa nepriatelia vrátia naspäť a vy si znova vychutnáte ich efekty.

Efektov tieňa je tu požehnane a dá sa povedať, že z každého rožka troška. V súvislosti s Alcaronovým zvitkom mieri dosť efektov na hrdinu, ktorý ho nesie. A to tak, že zranenia z útoku musia byť udelené tomuto hrdinovi. Ďalej tu máme zvýšenie sily útoku o 2, odhodenie doplnku brániaceho sa hráča, alebo všetkých doplnkov ak je útok nebránený, pridanie kariet tieňa útočiacemu nepriateľovi, brániaci sa hráč zahodí všetky zdroje, či karty z ruky, a nakoniec vráť nepriateľa do oblasti odhalenia potom ako zaútočí.

Ak sa vám cez toto všetko podarí prebojovať, privíta vás tretia karta úlohy. Spomínal som už, že tu opäť plníme úlohu pomocou sily vôle. A, aby sme to nemali úplne jednoduché, s nepriateľmi sa nedá stretnúť dobrovoľne. To znamená, že pocítime ich horšiu verziu efektu po stretnutí s hráčom. Naviac prvý odhalený nepriateľ ihneď zaútočí z oblasti odhalenia na hráča, ktorého hrdina nesie zvitok. Na kartu úlohy potrebujete položiť až 15 žetónov postupu, čo je celkom vysoké číslo.

Teraz vám v krátkosti opíšem hrací balík, ktorý som použil vo videu na zdolanie scenára Nebezpečí v Pelargiru. Ospravedlnte prosím anglické názvy kariet, ale hrací balík je vytiahnutý zo stránky ringsdb.com, čo je online úložisko pre hráčov kartovej hry Pán prstenů LCG.


Hrdinovia: (štartovné ohrozenie 25)
Gimli (Core Set)
Glorfindel (Foundations of Stone)
Legolas (Core Set)

Skombinoval som sféru taktiky so sférou duchovnou. Gimli ponesie na začiatku zvitok a hneď v prvom kole si vyslúži zranenia, aby sa ho zbavil. Tieto zranenia mu zvýšia silu útoku, čo mi zabezpečí väčšiu šancu vo fáze úlohy s kľúčovým slovom Bitva. K nemu sa pripojí Glorfindel, najlepšie s doplnkom Light of Valinor. Naviac, obaja sú vhodný aj na záverečnú časť úlohy, kde už budem potrebovať silu vôle. Podľa situácie v hre sú schopný aj útočiť na nepriateľov. Legolas je len na útok. Ako neskôr napíšem, bude útočiť rôznymi spôsobmi. Po zabití nepriateľa položím žetóny postupu, bez ohľadu na to, či karta úlohy má, alebo nemá kľúčové slovo.

Spojenci: (23)
2x Arwen Undómiel (The Watcher in the Water)
2x Defender of Rammas (Heirs of Númenor)
2x Eagles of the Misty Mountains (Return to Mirkwood)
2x Escort from Edoras (A Journey to Rhosgobel)
2x Gandalf (Core Set)
1x Northern Tracker (Core Set)
2x The Riddermark’s Finest (The Hills of Emyn Muil)
2x Trollshaw Scout (Foundations of Stone)
3x Vassal of the Windlord (The Dead Marshes)
3x Veteran Axehand (Core Set)
2x Wandering Took (Core Set)

Drvivá väčšina spojencov má aspoň 2 body zdravia, aby prežili stretnutie s nepriateľom menom Zealous Traitor. Výnimku tvoria Defender of Rammas, ktorý slúži na obranu a Vassal of the Windlord, pretože za 1 zdroj dostanem silu útoku 3. No nezoberte to na plnenie úlohy. Spomeniem ešte Eagles of the Misty Mountains s dobrými atribútmi a 4 bodmi zdravia. Naviac po odchode Vassal of the Windlord sa jeho sila ešte zvýši. Escort from Edoras je len na záverečnú časť scenára, kedy budem potrebovať v krátkom čase vysokú silu vôle. Spojenec The Ridermark’s Finest pomôže s lokáciami. Väčšina spojencov sféry taktiky nestojí viac ako dva zdroje. Som teda schopný zahrať každé kolo jedného z nich, aby som ich poslal na úlohu, alebo mi pomohli v boji.

Doplnky: (14)
3x Ancient Mathom (A Journey to Rhosgobel)
2x Citadel Plate (Core Set)
2x Horn of Gondor (Core Set)
3x Light of Valinor (Foundations of Stone)
3x Rivendell Blade (Road to Rivendell)
1x Unexpected Courage (Core Set)

Z doplnkov sú najdôležitejšie Light of Valinor pre Glorfindela, nebudem si zbytočne zvyšovať ohrozenie keď nemusím, a Rivendell Blade pre Legolasa, ktorý bude schopný zneškodniť väčšinu nepriateľov úplne sám. Horn of Gondor mi zabezpečí zopár zdrojov naviac vo sfére duchovnej, aby som v závere vedel vysypať na stôl čo najviac spojencov. Množstvo zranení je cielených na hrdinu so zvitkom, preto mám pre neho pripravený doplnok Citadel Plate. Lokácií je v hre dosť a tak potiahnuť karty cez Ancient Mathom by nemal byť problém. Unexpected Courage beriem iba jednu kópiu. Podľa situácie v hre ju umiestnim na Gimliho, alebo na Legolasa.

Udalosti: (13)
3x A Test of Will (Core Set)
2x Elrond’s Counsel (The Watcher in the Water)
2x Feint (Core Set)
2x Hail of Stones (Road to Rivendell)
2x Hands Upon the Bow (Shadow and Flame)
2x Hasty Stroke (Core Set)

Z udalostí mám zopár zaujímavých kúskov vo sfére taktiky, ktoré cielia na oblasť odhalenia. Hail of Stones udelí zranenia nepriateľovi v oblasti odhalenia rovné počtu postáv, ktoré vyčerpám. Výborné na nepriateľov s nepríjemným efektom pri stretnutí s hráčom. Nutné je ponechať si nejaké postavy vo fáze úlohy pripravené. Hands Upon the Bow umožní Legolasovi zaútočiť priamo do oblasti odhalenia a zároveň mu zvýši hodnotu sily útoku o 1. Ak má doplnok Rivendell Blade, dokáže zostreliť aj silnejších nepriateľov. To je ďalšia moja prevencia pred nepriateľmi typu Zealous Traitor. Udalosť Feint je klasika na zabránenie blížiacej sa katastrofe najmä v prvých kolách hry.
A Test of WillHasty Stroke sú nutnosťou pre tento scenár. Nepríjemných efektov kariet stretnutia, ktoré je dobré zrušiť sa tu nájde neúrekom. Elrond’s Counsel mám na zníženie môjho ohrozenia. Nezdá sa to, ale vďaka zrade Collateral Damage sa môže zdvihnúť o neskutočne vysoké hodnoty. Karty na znižovanie ohrozenia hráča by mohli byť v hracom balíku aj vo vyššom počte.

Podľa môjho názoru, s novým cyklom kariet sa opäť mierne zvýšila obtiažnosť scenárov. Nemalou mierou k tomu prispela aj novinka vo forme kľúčových slov Bitva (Battle) a Obléhání (Siege), ktoré zaujímavým spôsobom oživili hranie a nútia hráčov premýšľať nad stratégiou trocha inak. Nestratí sa ani nové kľúčové slovo Lukostřelba X (Archery X), vďaka ktorému postavy schytajú zranenia ešte predtým ako nepriatelia zaútočia. Liečenie, zastúpené najmä sférou poznania (lore), si tak nájde častejšie svoje miesto v hracích balíkoch.


Nebezpeči v Pelargiru je výborne spracovaný scenár, kde nebude núdza o pravé krčmové bitky, nejaké to bodnutie nožom do chrbta, krádež mincí a rôznych podpásoviek v podobe dobre spracovaných kariet zrád. Vedzte, že náročnosťou je toto len akási vstupná brána do nového cyklu. Ďalej nás čakajú náročnejšie scenáre, ktorými prechod bude ťažší a ťažší.

Pozrite si moje video z opisovaného dobrodružstva v ktorom som mal trocha šťastia na lokácie. Zaujímavé je, že v príprave to boli náročné súboje s nepriateľmi, kedy som sa pohyboval na hrane života a smrti. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku.

 

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke Pán prstenů LCG zde)

 


Jak se vám líbí návod autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.