STRÁNKA JE V PŘÍPRAVĚ!

Dorazili sme do Ithilienu, ale zapečatenú správu nemáme komu doručiť. Faramir odcestoval na sever, aby bránil Cair Andros pred náporom nepriateľských síl. Zanechal tu však skupinu Ithilienských hraničiarov s rozkazom prepadnúť Južanov pochodujúcich na sever, na Cair Andros. Kapitán hraničiarov Celador nám ponúkol doprovod do Cair Androsu, hneď ako budú blížiaci sa nepriatelia zničení…

Presne takto sa začína príbeh 2.scenára deluxe rozšírenia Dědicové Númenoru (Heirs of Númenor) s názvom Do Ithilienu (Into Ithilien). Žiadne dlhé prípravy, skočíme priamo do neľútostného boja proti Haradským silám, postupujúcim na sever smerom k Mordoru. Úspešné dohratie scenára nám bude komplikovať množstvo silných nepriateľov, nepríjemných zrád, zákerných efektov tieňa a zranení z Lukostřelby (Archery). Balík stretnutia nás bude držať v strehu po celý čas a my tak nedostaneme ani chvíľu na odpočinok. Naviac karty úloh od nás požadujú na plnenie úloh striedavo silu vôle, útoku i obrany. Bez preháňania ide o jedno z najťažších dobrodružstiev v celej hre. Poďme si ho teraz spolu trocha podrobnejšie rozobrať.

Hru začíname s Celadorom v oblasti odhalenia. Kapitán spolu s ďalšími hraničiarmi nás budú sprevádzať Ithilienom. Ak sa nachádzajú v oblasti odhalenia, automaticky sú vyslaní na úlohu. V 3.časti scenára môže prvý hráč prevziať kontrolu nad hraničiarmi a zobrať ich z oblasti odhalenia k sebe. Keď budeme neúspešní na úlohe, alebo nejaká postava opustí hru, Celador dostane 1 zranenie. Všetky jeho atribúty sú na hodnote 2, teda nech už sa jedná o akýkoľvek druh úlohy, pomáhať nám bude vždy rovnako. Disponuje 3 bodmi zdravia a po jeho smrti ho musíme odobrať z hry. Táto udalosť môže ovplyvniť priebeh scenára. Ak je Celador po splnení všetkých podmienok na karte úlohy 1B živý, postupujeme na kartu úlohy 3A, preskočením karty úlohy číslo 2. Karta úlohy číslo 3 je bez kľúčového slova, teda sa jedná o klasickú fázu úlohy, kde potrebujeme silu vôle. Naopak karta úlohy číslo 2 má kľúčové slovo Obléhání (Siege) a tu je nutné poslať na úlohu postavy so silou obrany. Z tohto dôvodu si treba postup scenárom naplánovať a podriadiť tomu aj zostavenie hracieho balíka. Od živého, alebo mŕtveho Celadora závisí smer, ktorým sa vydáme ďalej scenárom. Ešte spomeniem, že Ochránce Ithilienu (Ithilien Guardian), teda hraničiari, sú zamiešaní v balíku stretnutia a môžu nám tak náhodne vyskočiť na pomoc v boji. Pri odhalení ich položíme do oblasti odhalenia a sú hneď vyslaní na úlohu. Majú však nápor, takže musíme za nimi odhaliť ďalšiu kartu stretnutia. Na ich karte nájdeme aj efekt tieňa. Nebudeme tak o nič ukrátení ak sa objavia ako karta tieňa. Naopak nás to poteší, lebo udelia 2 zranenia útočiacemu nepriateľovi.
Rozostavenie scenára nám určí aktívnu lokáciu Ithilienskú cestu (Ithilien Road). Práve tu príde k prepadu Južanov. Tí samozrejme nebudú na nič čakať a okamžite prejdú do protiútoku. To vyjadruje text lokácie, ktorá keď je aktívna, všetci nepriatelia v oblasti odhalenia majú cenu stretnutia rovnú nule. A aby sme neprepadli osamelú cestu, tak začíname hru s jednou kópiou Oddílu Jižanů (Southron Company) za hráča v oblasti odhalenia. Nezáleží teda na našom štartovnom ohrození, pokiaľ nedokážeme hneď v prvom kole preskúmať aktívnu lokáciu, stretnutiu s nepriateľmi sa nevyhneme.

Celkovo máme v hre 4 karty úloh. Prvá karta úlohy má kľúčové slovo Bitva (Battle) a vyžaduje 15 žetónov postupu. Hneď od začiatku hry tak budeme potrebovať dostatok sily útoku nielen na boj, ale aj na plnenie úlohy. Ako som už písal vyššie, tu záleží na Celadorovi ako budeme pokračovať ďalej. Druhá karta úlohy, sem prídeme po zabití Celadora, má kľúčové slovo Obléhání a Lukostřelba. Tu potrebujeme na plnenie úlohy silu obrany a vo fáze boja rozdelíme zranenia rovné počtu hráčov. Správne zostavený bojový hrací balík by s položením 9 žetónov postupu nemal mať vážnejší problém. Odtiaľto pokračujeme priamo na kartu úlohy číslo 4, preskočením karty úlohy číslo 3. Tretia karta úlohy, sem sa dostaneme so živým Celadorom, vyžaduje na plnenie úlohy silu vôle, tak ako sme boli zvyknutí vo väčšine prípadov. Ihneď získame kontrolu nad všetkými hraničiarmi v oblasti odhalenia. Nepriatelia nevykonávajú skúšku stretnutia a ani sa nie je možné s nimi dobrovoľne stretnúť. To pri potrebných 12 žetónoch postupu nie je moc dobrá správa. Ak sem zablúdite s bojovo ladeným hracím balíkom a nepriatelia sa vám nakopia v oblasti odhalenia, máte zarobené na veľký problém. Štvrtá a posledná karta úlohy má kľúčové slovo Obléhání v prípade ak má niektorý hráč ohrozenie na hodnote 37 a vyššie. A aby sme sa tomu nevyhli, povinný efekt na nej nám na konci kola ešte zdvihne ohrozenie o 2. Na dosiahnutie celkového víťazstva potrebujeme položiť 15 žetónov postupu. Je to celkom dosť a vďaka prudko stúpajúcemu ohrozeniu nám moc času nezostáva. Samozrejme, ak máme ohrozenie dostatočne nízke, vo fáze úlohy budeme potrebovať silu vôle.

V tomto scenári nájdeme 6 druhov nepriateľov. V drvivej väčšine sa jedná o protivníkov s nadpriemernou silou útoku. Oddíl Jižanů, s ktorým začíname hru, má útok 3 a ohrozenie 1. Ak je však aktívna karta úlohy s kľúčovým slovom, získa Oddíl Jižanů plus 2 k sile útoku aj ohrozeniu. A my už vieme, že karty úloh majú kľúčové slovo prakticky neustále. Od začiatku tak musíme čeliť silnému protivníkovi, ktorého podporujú ďalšie a ďalšie jednotky nepriateľov. Haradská elita (Haradrim Elite) má silu útoku 4 a útočí okamžite po vstupe do hry z oblasti odhalenia na prvého hráča. Jeho ďalší útok môžeme očakávať vo fáze boja. Tento nepriateľ sa dá zostreliť v oblasti odhalenia, ešte pred jeho samotným útokom, za pomoci udalostí ako Sprška kamení (Hail of Stones), či Ruce na tětivě (Hands Upon the Bow). V Ithilenu ešte stretneme Jižanských žoldákov (Southron Mercenaries) so silou útoku 3. Tu scenár trocha poľavil, ale vracia to v podobe kľúčového slova Lukostřelba na tomto nepriateľovi. Morgulský pavouk (Morgul Spider) je kapitola sama o sebe. Po odhalení získa plus 1 k sile útoku za každú postavu, ktorá nie je vyslaná na úlohu. Viete si predstaviť to číslo vo vyššom počte hráčov? V sólo hre to nie je o nič ľahšie, lebo pavúk má základnú silu útoku na hodnote 4. Takýto vysoký útok je ťažké brániť aj keď sa jedná len o kolo, v ktorom prišiel do hry. Dobré je obetovať spojenca, alebo útoku zabrániť pomocou nejakej hráčskej karty. To najsilnejšie čo tu môžeme stretnúť je Múmak so silou útoku 7 a 12 bodmi zdravia. Nie je možné na neho hrať doplnky a za kolo dostane najviac 3 zranenia. Cenu stretnutia má 38, teda máme trocha času sa na neho pripraviť, ale s ohrozením 4 nás potrápi aj v oblasti odhalenia. Našťastie je v balíku stretnutia len v jednej kópii, ale to úplne postačuje, aby nám zruinoval celú hru. Na jeho zabitie treba minimálne 4 kolá a pravdepodobne aj 4 obrancov, ktorí zahynú pod jeho nohami. Popri tom sa do hry hrnú noví nepriatelia. Na záver som si nechal to najľahšie, alebo relatívne najľahšie. Lesní netopýr (Forest Bat) má všetky atribúty na hodnote 1, ale s jeho efektom pri odhalení ho nebudú mať radi hrdinovia. Tým totiž udelí 2 zranenia a odvolá ich z plnenia úlohy. Pri vyššom počte zranení na hrdinoch treba byť preto opatrný a dobre si premyslieť, či podstúpime riziko pri poslaní hrdinu na úlohu. Samotný netopier nie je vôbec problém. Jeho útok sa dá zobrať aj nebránený a s 1 bodom zdravia v hre moc dlho nepobudne.
Na zabitie všetkých nepriateľov nám stačí sila útoku 6, čo nie je problém vyskladať z dvoch, alebo troch postáv. Gimli so zraneniami to zvládne úplne sám, iní hrdinovia s pripojeným doplnkom zbrane. Vyššiu silu útoku na boj sa naozaj neoplatí odkladať. Jediný Múmak neľahne na jednu ranu, ale vďaka jeho efektu to úplne postačuje. Zvyšnú silu útoku môžeme na začiatku scenára použiť vo fáze úlohy.

Lokácií v hre nenájdeme veľa. Ithilienskú cestu som už opísal. Ešte dodám, že má ohrozenie 4 a na jej preskúmanie sú potrebné 4 žetóny postupu. Zarostlá pěšina (Overgrown Trail) má rovnaké ohrozenie, ale na preskúmanie budeme potrebovať ešte o 2 žetóny postupu viac. Ak kontrolujeme postavu s vlastnosťou Hraničář, po jej vyčerpaní môžeme položiť na túto lokáciu 3 žetóny postupu. Lokácia zhltne množstvo našej snahy vo fáze úlohy, čo nás spomalí v napredovaní Ithilienom a my si takto dokážeme pomôcť. Ak takéto postavy v hracom balíku nemáme, pomôžu nám hraničiari z balíka stretnutia spolu s Celadorom, za predpokladu, že sa k nim na začiatku tretej fáze scenára dostaneme. Poslednou lokáciou je Odlehlý palouk (Secluded Glade). Má ohrozenie 3 a toto číslo vo forme žetónov postupu je nutné aj na jej preskúmanie. Ako bonus má imunitu na hráčske karty.
Lokácie majú nadpriemerne vysoké ohrozenie a na ich preskúmanie je potrebný veľký počet žetónov postupu. Ak nepočítam Ithilienskú cestu, nedá sa povedať, že by lokácie výslovne hráčom škodili. Nakoniec, po pár kolách nás už nebude trápiť ani samotná Ithilienská cesta. Ak dosiahne naše ohrozenie hodnotu 34, či 35, už sa na nás hrnú všetci nepriatelia okrem Múmaka. Napriek tomu hráči veľmi radi uvítajú každú práve odhalenú lokáciu. Bude to pre nich čas na chvíľkový odpočinok a prípravu v takto ťažkom scenári.

Karty zrád nezaberajú ani tretinu balíka stretnutia, ale napriek tomu veľmi zásadným spôsobom ovplyvňujú priebeh dobrodružstva. Začnem zradou, povedzme najľahšou, s názvom Ztracený společník (Lost Companion). Po jej odhalení musí každý hráč odobrať jednu postavu, ktorú kontroluje z úlohy. Potom, ak nejaký hráč nemá postavu vyslanú plniť úlohu, odoberte všetky postavy z úlohy. Neškodný efekt v prípade ak posiela každý hráč aspoň 2 postavy plniť úlohu. Celador a ďalší hraničiari v oblasti odhalenia sa nepočítajú, lebo tých zatiaľ nekontrolujeme. Riešením je poslať nejakú postavu, ktorá nemusí vôbec prispievať na úlohe. O to ľahšie ju neskôr s úsmevom odoberieme. Predídeme tak katastrofe v podobe neúspechu na úlohe a následnom zvýšení ohrozenia. Jižanská podpora (Southron Support) nás donúti zvýšiť ohrozenie o 3. Následne každý hráč musí vyhľadať a pridať do oblasti odhalenia 1 nepriateľa s vlastnosťou Harad. Výber je na každom z vás, podľa toho ako ste pripravení. Neodporúčam však voliť Haradskú elitu, lebo tá po vstupe do hry okamžite zaútočí. Ďalej nasleduje zrada Pozorovatel v lese (Watcher in the Wood). Každý hráč si zvýši svoje ohrozenie o počet postáv vyslaných na úlohu. Ak má aktívna karta úlohy kľúčové slovo, zrada má Nápor (Surge). Samozrejme jedná sa o súčet postáv všetkých hráčov, vrátane hraničiarov v oblasti odhalenia. Túto zradu si treba veľmi dobre postrážiť. Dokáže zvýšením ohrozenia veľmi rýchlo pokaziť celú hru. Predstavte si, že máte víťazstvo na dosah. Stačí spraviť vo fáze úlohy poriadny záťah a poslať všetky postavy, ktoré niečim prispejú na úlohe. Odhalí sa práve táto zrada, vďaka veľkému počtu postáv na úlohe príde k prudkému zvýšeniu ohrozenia a k okamžitej prehre. Na záver to najlepšie, ako sa hovorí. Je to zrada Vrrci v cestě (Blocking Wargs). Má Nápor, takže po jej vyriešení nás čaká ďalšia karta stretnutia. Dôležitý je jej efekt pri odhalení. Udelí 1 zranenie každej postave vyslanej na úlohu. Tento efekt dokáže vyčistiť hráčom polovicu stola. Pri jej počte 4 kópií v balíku stretnutia nie je problém vďaka Náporu naraziť na dve tieto zrady hneď za sebou. Pri kľúčových slovách BitvaObléhání sú výborní na úlohe orly Okřídlený strážceVazal pána větru. Jeden má silu obrany 4 a druhý silu útoku 3. Bohužiaľ majú len 1 bod zdravia, čo z nich robí na úlohe pred zradou Vrrci v cestě veľmi zraniteľné postavy.
Prevenciou pred zradami by mala byť sféra duchovná (spirit), ale tento scenár jej moc nesvedčí. Na druhej strane znižovanie ohrozenia si tento scenár pýta ako soľ. Nezabudnime ani na Eleanor, ktorá dokáže efekt zrady zrušiť, ale musí byť odhalená nová karta stretnutia. Ďalšiu možnosť by som videl v kontrolovaní balíka stretnutia pomocou sféry poznania (lore), napríklad Denethorom. Myslím, že viac možností hráčske karty doposiaľ vydané v českom jazyku neponúkajú.

Efekty tieňa dodávajú scenáru vyššiu obtiažnosť. V podstate tu nájdeme všetko možné. Odobratie žetónov postupu z karty úlohy rovné ohrozeniu útočiaceho nepriateľa, aby sme ten postup nemali až tak jednoduchý. Zvýšenie ohrozenia brániaceho sa hráča o hodnotu ohrozenia útočníka, alebo zvýšenie ohrozenia o počet nepriateľov s ktorými je hráč v stretnutí. Navýšenie sily útoku nepriateľa o 1-3, podľa toho či má karta úlohy kľúčové slovo, alebo či má nepriateľ vlastnosť Harad. Návrat útočiaceho nepriateľa do oblasti odhalenia hneď potom ako zaútočí, alebo opakovaný útok. Najhorší efekt tieňa je udeľ 1 zranenie brániacej sa postave. To úplne vylučuje obetovanie spojencov s 1 bodom zdravia pod hrozbou následného nebráneného útoku. Pri tak vysokých útokoch je to príliš veľké riziko. Odporúčam do hracích balíkov zaradiť spojencov minimálne s 2 bodmi zdravia.
Najúčinnejšou zbraňou na efekty tieňa je doplnok zo sféry poznania Hořící větev. Vtedy sa nemusíme obávať ničoho. Sféra duchovná má udalosť Ukvapený úder, ktorá si jednorazovo tiež poradí s efektom tieňa. No a vo sfére velenia (leadership) je to spojenec Dúnadanská pozorovatelka.

Nezostáva mi nič iné ako opísať hrací balík, ktorý som použil v tomto scenári. Ja som si vybral mono balík vo sfére taktiky. S touto zostavou sa mi prechádzalo dobrodružstvom asi najjednoduchšie. Aké iné postavy, ako vo sfére taktiky sú na tom tak dobre so silou útoku a silou obrany? Za málo zdrojov získame nadpriemerné hodnoty, ktoré s radosťou využijeme vo fáze úlohy.
Opätovne je hrací balík v angličtine. Verím, že skúsení hráči s tým nemajú problém a tí menej skúsení si jednoducho kliknú odkaz.


Hrdinovia: (štartovné ohrozenie 30)
Beregond (Heirs of Númenor)
Boromir (The Dead Marshes)
Legolas (Core Set)

Beregond je môj hlavný obranca, aj keď bez Gondorského štítu to ešte nie je úplne ono. Ak mám v hre dostatok spojencov, už neriskujem a bránim s nimi. Nepriatelia tu dosahujú vysokú silu útoku a je veľká šanca, že by Beregond zahynul. Ani vtedy však nezostane bez práce. Môžem ho vyslať na úlohu v prípade, že má karta úlohy kľúčové slovo Obléhání. Boromir je hlavnou postavou tohto balíka. Vďaka jeho schopnosti ho môžem použiť na úlohu, útok, aj obranu. Samozrejme bránenie útoku nepriateľa je len v mimoriadnych situáciách. Boromir má pre tento scenár nízku silu obrany. Príliš časté zvyšovanie ohrozenia tu neodporúčam, ale v rozumnej miere neuškodí. Posledným do mono partie je Legolas. Tohto elfa mám len na útok, teda čaká pripravený až do fáze boja, kde sa k nemu pripojí Boromir. Spoločne majú silu útoku 6, čo mi úplne postačuje na každého nepriateľa v scenári. V prípade stretnutia s viacerými nepriateľmi sa k Boromirovi pripájajú spojenci. Legolas po zabití nepriateľa položí 2 žetóny postupu na kartu úlohy, nech už má akékoľvek kľúčové slovo.

Spojenci: (27)
1x Beorn (Core Set)
3x Defender of Rammas (Heirs of Númenor)
3x Eagles of the Misty Mountains (Return to Mirkwood)
3x Gandalf (Core Set)
1x Landroval (A Journey to Rhosgobel)
1x Radagast (A Journey to Rhosgobel)
3x Trollshaw Scout (Foundations of Stone)
3x Vassal of the Windlord (The Dead Marshes)
3x Veteran Axehand (Core Set)
3x Watcher of the Bruinen (The Watcher in the Water)
3x Winged Guardian (The Hunt for Gollum)

Začnem tým najdôležitejším čo mám medzi spojencami. Sú to Vassal of the Windlord so silou útoku 3 a Winged Guardian a Defender of Rammas so silou obrany 4. Títo spojenci sú mi veľmi nápomocní pri plnení úlohy, ak je v hre karta s kľúčovým slovom. Do hry ich dostanem za jeden, respektíve dva zdroje. Pomer cena – výkon je neskutočne dobrý. Porozmýšľajte, akého spojenca so silou vôle 4 dostanete do hry za dva zdroje? Bohužiaľ títo spojenci majú len 1 bod zdravia. To ich robí v tomto scenári smrteľne zraniteľných na úlohe, alebo pri bránení nepriateľského útoku. V každom prípade ich prioritou je plnenie úlohy. Trollshaw Scout, Watcher of the BruinenVeteran Axehand nedosahujú takých hodnôt ako vyššie spomenutí spojenci, ale na rozdiel od nich majú 2 body zdravia. To ich stavia do úlohy obetných baránkov. Skrátka, nezabije ich efekt tieňa udeľujúci 1 zranenie obrancovi. Podľa situácie na stole ich samozrejme môžem vyslať plniť úlohu, alebo útočiť. Eagles of the Misty Mountains majú 4 body zdravia, teda znesú viac zranení z prípadnej Lukostřelby a pýšia sa silou vôle na hodnote 2. Dokážem ich poslať na úlohu, alebo s nimi útočiť. V krajnej núdzi ich použijem na bránenie, ale tomu by som sa rád vyhol, ak to bude možné. Stoja moc zdrojov na to, aby zomreli pri prvom útoku. Hlavne chcem mať aspoň jednu kópiu v hre čo najskôr. Jeho sila porastie, keď budú Vassal of the WindlordWinged Guardian opúšťať hru. Radagast v jednej kópii pomôže s platením za orlov a má ako jeden z mála silu vôle. Landroval dokáže vrátiť zabitého hrdinu späť do hry. Tak ako aj Radagast, stojí 5 zdrojov, ale má dobrú silu útoku a dostatok bodov zdravia. Beorn je veľmi mocný spojenec, čomu odpovedá samozrejme aj jeho cena. Má silu útoku aj obrany na hodnote 3 a k tomu 6 bodov zdravia. Bohužiaľ sa tak často nedostane do hry. No a ako vždy, na záver zostáva už len Gandalf. Tu si ho šetrím na fázu úlohy, kde potrebujem silu vôle. Po jeho vstupe do hry si znížim ohrozenie. Je to moja jediná možnosť ako to spraviť a tento scenár si to určite vyžaduje.

Doplnky: (10)
2x Blade of Gondolin (Core Set)
3x Citadel Plate (Core Set)
2x Horn of Gondor (Core Set)
3x Support of the Eagles (Return to Mirkwood)

Citadel Plate umožní Beregondovi brániť viac útokov a stojí len polovicu zdrojov. Ďalším adeptom je určite Boromir. Aj jemu sa zídu 4 body zdravia naviac. Support of the Eagles je najdôležitejším doplnkom v hre. V prvom rade ide na Beregonda, neskôr na Boromira. V núdzi doplnok vyčerpám a vyberiem orla podľa potreby. Navýšim tak hrdinovi obranu, alebo útok. Vynikajúce pri plnení úlohy, alebo vo fáze boja. Ideálne použitie je samozrejme s vylepšeným spojencom Eagles of the Misty Mountains. V tomto scenári budú spojenci zomierať veľmi často. Preto sa vyplatí zobrať aj Horn of Gondor a získať tak zopár zdrojov naspäť. Blade of Gondolin je zbraň pre Legolasa, alebo Boromira. Po zabití nepriateľa položím žetón postupu na kartu úlohy. Spolu s Legolasovou reakciou je to ohromný príspevok k postupu scenárom. Bohužiaľ nevyužijem to v 3.časti scenára, kedy to môj hrací balík bude najviac potrebovať. Vtedy sa totiž nemôžem stretnúť s nepriateľmi.

Udalosti: (13)
3x Behind Strong Walls (Heirs of Númenor)
3x Feint (Core Set)
2x Hail of Stones (Road to Rivendell)
2x Shadow of the Past (Return to Mirkwood)
3x The Eagles Are Coming! (The Hunt for Gollum)

K víťazstvu nad scenárom potrebujem mať v hre dostatok orlov. Na ich hľadanie mám udalosť The Eagles Are Coming! Nečakám na nič, hrám okamžite. Zníži mi to počet kariet v hracom balíku a zvýši sa tým šanca na potiahnutie iných kariet. Feint a Behind Strong Walls mám na vysporiadanie sa s vysokými útokmi nepriateľov. Hail of Stones slúži na zostrelenie nepriateľa nachádzajúceho sa v oblasti odhalenia. Pre správny účinok musím mať vyložený dostatočný počet spojencov. Udalosťou Shadow of the Past si vrátim vrchnú kartu z odhadzovacieho balíka stretnutia späť na vrch balíka stretnutia. Použijem ak sa tam nachádza nejaká jednoduchá karta, ktorá mi umožní trocha si vydýchnuť.

Vzhľadom na počiatočnú kartu úlohy by som chcel určite vidieť v úvodnej ruke spojenca Vassal of the Windlord. K nemu rád privítam zopár iných spojencov. Prvé kolá sú veľmi ťažké z dôvodu vysokého počtu nepriateľov v balíku stretnutia. Pre ľahší začiatok ma potešia na ruke aj udalosti Feint, alebo Behind Strong Walls. Predsa len stretnutie s viacerými nepriateľmi už v prvom kole nie je nič výnimočné. No a samozrejme doplnok Support of the Eagles zvýši moje sebavedomie, za predpokladu, že už mám v hre nejakých orlov. Rozumné je zahrať Radagasta čo najskôr, aby pomohol s platením za orlov, alebo spojenca Eagles of the Misty Mountains.
Počas hry vždy počítam minimálne s dvomi nepriateľskými útokmi a to aj vtedy, keď práve nie som v stretnutí s nikým. Opakovaný útok, alebo útok z oblasti odhalenie sú tu častou záležitosťou. Obranca by mal mať minimálne 2 body zdravia, aby odolal najhoršiemu efektu tieňa. Ak budem slušne vybavený, odkladám si zdroje na Gandalfa. Prudké zvýšenie ohrozenia je otázkou momentu a ja chcem v nasledujúcom kole hneď zareagovať. Pri dostatočnom počte spojencov v hre, zranených hrdinov už na úlohu neposielam. Netopiere tak nikoho nezasiahnu. Keď mám v ruke Hail of Stones, nechám si do fáze úlohy pripravené aspoň 3 postavy. Haradská elita si tak ani neškrtne. V závere hry už stúpa rýchlo moje ohrozenie a tak sa snažím splniť podmienky na karte úlohy na jeden záťah.

Haradrim Captain by Guillame Ducos


Musím povedať, že scenár Do Ithilienu je veľmi náročný a vôbec nezodpovedá obtiažnosti 4, ktorou ho označili autori hry. Nie je žiadny problém prehrať už v prvom kole, kedy vás rozsekajú nepriatelia. Tí zaberajú polovicu balíka stretnutia. Hlavný problém sú kľúčové slová na kartách úloh. Ak pošlete postavy so silou útoku, alebo silou obrany na úlohu, neskôr vám chýbajú vo fáze boja. K tomu sa valí do oblasti odhalenia jeden nepriateľ za druhým a vy nemáte čím útočiť. Len sa bránite a presne to je začiatok konca. Poviete si, že to sa dá vyriešiť počiatočným nízkym ohrozením. Tento plán vám znemožní úvodná aktívna lokácia. Keď ju preskúmate, chvíľu máte pokoj. Avšak len dovtedy pokiaľ si nezvýšite ohrozenie za počet postáv vyslaných na úlohu. Mimochodom, táto zrada vám zruinuje hru aj v úplnom závere, kedy sa chystáte na posledný záťah vo fáze úlohy. Pošlete všetko čo má akú – takú silu obrany a o chvíľu si už zvyšujete za ich počet svoje ohrozenie. Hups, a ste nad 50. Nesmiem zabudnúť na lahôdku scenára Vrrci v cestě. Najvhodnejší orly posielaní na úlohu majú len 1 bod zdravia a logicky túto zradu vôbec nemajú radi. Z hry odídu jeden, dvaja spojenci a už nám máva na rozlúčku aj Celador. Nie je nič výnimočné, že tieto zrady potiahneme aj 2 za sebou. To už môžeme rovno chystať rozostavenie novej hry. Samozrejme táto karta má tiež hrozný efekt tieňa. Na to treba vždy myslieť pri výbere obrancu.

Dosť! Stačilo už! Nebudem vás ďalej strašiť a odradzovať od hrania. Áno, scenár je to náročný, ale veľmi pekne spracovaný. Kľúčové slová na kartách úloh tomu dodajú ten správny náboj. Dobrodružstvo dokonale preverí vaše schopnosti pri zostavovaní a ladení hracieho balíka.
Pri testovaní som mal samozrejme veľké množstvo prehier a nie vždy sa darilo. Vtedy mi prišla na um táto veta: „Nie že ma scenár nenechá vydýchnuť si, on ma nenechá ani nadýchnuť sa.“ Nech sa páči, pustite sa do toho.

Ponúkam vám videá z môjho hrania scenára Do Ithilienu (Into Ithilienu). Tentokrát sú to dve videá. Prvé neúspešné, kde som prehral z dôvodu vysokého ohrozenia. Druhé som úspešne dotiahol do víťazného konca. Zaujímavé je, že ani v jednom sa mi nepodarilo naplniť moju plánovanú stratégiu, vyhnúť sa karte úlohy číslo 3. Paradoxne, aj keď som na to nemal pripravený hrací balík, nemal som s tou časťou väčšie problémy.
Nech sa páči, pozrite si video. Verím, že v ňom nájdete nejakú inšpiráciu pre svoju stratégiu.

Video číslo 1

 

Video číslo 2

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke Pán prstenů LCG zde)

 


Jak se vám líbí návod autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.