Zatiaľ čo sa nepriatelia sťahujú okolo, obáva sa Správca Minas Tirith zradcov vo vnútri. Požiadal Vás, aby ste zistili, či v Bielom meste nevzniká sprisahanie…
Pátranie začnete vo Štvrtej hviezde, obľúbenom hostinci.


V poslednom scenári sme úspešne bránili pevnosť Cair Andros. Boli to veľmi namáhavé a krvavé boje v ktorých sme stratili množstvo spojencov, bratov, alebo priateľov. S vidinou odpočinku sme sa na pár dní stiahli do mesta Minas Tirith. Avšak aj tu si nás povinnosti našli. Spojil sa s nami správca mesta a informoval nás o jeho domnienkach chystaného sprisahania. Je teraz na nás, aby sme v meste a v podsvetí pátrali po stopách pripravovanej vzbury, či prevzatia moci.

Priatelia máme pred sebou prvý scenár 3.cyklu Proti stínu (Against the Shadow) s názvom Správcovy obavy (The Steward’s Fear). Opustíme nespútanú a nepreskúmanú divočinu a presunieme sa do mestských ulíc, budov, pivníc, či kanálov. Áno, toto dobrodružstvo sa bude odohrávať kompletne celé v meste Minas Tirith. Vyskúšame si tu opäť novú mechaniku. Jedná sa o prieskum podsvetia pomocou lokácií ku ktorým sú pripojené karty stretnutia zo špeciálneho balíka, tzv. balíka podsvetia. Nachádza sa tu množstvo nepriateľov a 3 karty stôp, ktoré nám majú pomôcť pri pátraní. Tieto karty sú k lokáciam pripojené tak, aby nebolo vidno čo sa na nich nachádza. Niektoré lokácie majú kľúčové slovo Podsvětí X (Underground), ktoré sa aktivuje po ich vstupe do hry. Hodnota X určuje počet kariet z balíka podsvetia, ktoré sa pripoja k lokácii. Akonáhle bude lokácia preskúmaná, pripojené karty sa odhalia a pridajú do oblasti odhalenia.
Prejdime teraz k podrobnému rozboru samotnému scenára.

V hre musíme splniť podmienky na 3 kartách úloh. Prvá má názov Spiknutí (Conspiracy) a obsahuje pokyny na prípravu hry. Tie nám zaberú viac času ako sme normálne zvyknutý. Je potrebné vytvoriť balík podsvetia, mimo hru vyložiť lokáciu Kořeny Mindolluiny (Roots of Mindolluin), zamiešať všetky karty Padouchů (Villain), jednu z nich vylosovať a dať mimo hru tak, aby sme na ňu nevideli. Ostatné 2 odstránime z hry. To isté vykonáme s kartami Intrik (Plot). Aby sme sa pohli ďalej nepotrebujeme žetóny postupu. Miesto toho vždy po preskúmaní aktívnej lokácie položíme na kartu úlohy jeden zdroj. Ak tu budú aspoň 4 zdroje posunieme sa ďalej. Druhá karta úlohy má názov Velký plán (The Grand Design). Tu vstúpi do hry náhodne vybraná, doteraz nám neznáma karta Intriky a tiež lokácia Kořeny Mindolluiny. Podmienky na ďalší postup sú rovnaké ako pri predchádzajúcej karte úlohy. Tretia a posledná karta úlohy má názov Konfrontace (The Confrontation). Do hry vstúpi náhodne vybraná, neznáma karta Padoucha a my musíme zamiešať balík podsvetia do balíka stretnutia. Ak chceme v tomto scenári zvíťaziť potrebujeme 15 žetónov postupu a zabiť odhaleného Padoucha.

Náhodne vybrané karty cieľa a unikátnych nepriateľov vytvárajú množstvo kombinácií čo dáva dobrodružstvu veľkú znovuhrateľnosť. Každá z týchto kariet má iné podmienky, schopnosti, alebo efekt, ktoré je treba počas hry dodržovať. Pozrime sa spolu na Intriky. Prvá karta má názov Bezbožné spojenectví (Unholy Alliance). Hráčom prikazuje odhaliť v každej fáze úlohy o 1 kartu stretnutia viac. Ak hrdina zomrie pri útoku nepriateľa, hráči prehrali. Budeme potrebovať viac sily vôle a počas bojov musíme byť opatrný pri bránení útokov hrdinom, alebo pri útokoch nebránených. Druhá karta Intriky má názov V plamenech (Up in Flames). Jej povinný efekt prikazuje na konci kola umiestniť na ňu zdroj a odhodiť X kariet z vrchu hracieho balíka každého hráča. X je počet žetónov zdrojov na karte V plamenech. Ak sa niektorému z hráčov minuli karty v hracom balíku, hráči prehrali. Nepríjemný stupňujúci sa efekt, ktorý dokáže pekne zavariť hráčom využívajúcim hojne efekty na ťahanie kariet. Posledná karta Intriky sa volá Jedovatá slova (Poisoned Counsels) a núti hráčov na konci kola zvýšiť svoje ohrozenie o 2. S podobným efektom sme sa už určite stretli, takže by nás nemal moc prekvapiť. Ak sa však hra pretiahne na viac kôl a nebudeme schopní svoje ohrozenie znížiť, môžeme očakávať prehru.
V závere svoje sily zmeriame aj s jedným z 3 nepriateľov s vlastnosťou Padouch a Gondor. Prvý z nich má názov Castamirovi stoupenci (The Hand of Castamir). Jeho cena stretnutia je 30, sila vôle a obrany má hodnotu 3, sila útoku 4 a bodov zdravia je 6. Má dva povinné efekty. Hneď ako zaútočí odhalíme vrchnú kartu stretnutia, vyhodnotíme jej efekty a zahodíme ju. Ďalší povinný efekt nadväzuje na ten predchádzajúci. Potom ako je z balíka stretnutia odhalená karta zrady, Castamirovi stoupenci ihneď zaútočia na prvého hráča. Nielen že sa môže uskutočniť reťazový efekt útokov, ale ak sa tento nepriateľ zdrží v hre dlhšie, počas fáze úlohy môže zaútočiť. Druhým nepriateľom je Dcera Berúthiel (Daughter of Berúthiel) s cenou stretnutia 10, silu vôle a obrany má 3, silu útoku 5 a rovnaký má aj počet bodov zdravia. S Dcerou Berúthiel nie je možné stretnúť sa dobrovoľne. Povinný efekt hovorí, že keď zaútočí vráti sa do oblasti odhalenia. Hráč, ktorý je s ňou v stretnutí, si môže zdvihnúť svoje ohrozenie o 4 a zabrániť tomuto efektu. Nepriateľ je striktne zameraný na prvého hráča s ktorým sa stretne automaticky. Je dobré sa ho zbaviť čo najskôr, lebo zvýšenie ohrozenia o 4 je dosť veľká záťaž na hráča, ktorý sa ho rozhodol držať pri sebe. V opačnom prípade v úvodzovkách putuje so žetónom prvého hráča a pri tom zvyšuje silu ohrozenia v oblasti odhalenia. Posledným, tretím unikátnym nepriateľom je Telemnarova zhouba (Telemnar’s Bane) s cenou stretnutia 20, silou vôle a útoku 3, silou obrany 2 a 7 bodmi zdravia. Tiež má dva povinné efekty. Prvý hovorí, že keď zaútočí, každý hráč odhodí 3 karty z vrchu svojho hracieho balíka. Druhý efekt, potom ako hráč zahrá kartu udalosti, nepriateľ ihneď zaútočí na prvého hráča. Pomáha hráčom zbaviť sa kariet, čo nie je moc dobré a naviac sú potrestaní za použitie karty udalosti.
Všetci traja nepriatelia majú atribúty hodné záverečných šéfov scenárov, s výnimkou Telemnarovej zhouby, ale tam vidíme zase viac bodov zdravia. Ich hodnoty stretnutia sú celkom nízke a v závere hry už je problém sa vyhnúť stretnutiu s nimi. To ani nedoporučujem. Najlepšie je zbaviť sa ich čo najskôr z dôvodu previazania efektov a schopností na efekty karty Intrik. Ak sa na to spätne pozrieme zistíme, že nám akoby vznikli dvojice spoločne zamerané na rovnaký efekt. Telemnarova zhouba spolu s kartou V plamenech odhadzujú karty hráčov. Dcera Berúthiel a Jedovatá slova zvýšujú hráčom ohrozenie. Castamirovi stoupenci a Bezbožné spojenectví sa snažia pripraviť hrdinu o život. Týmto spôsobom sa karty stretnutia snažia ukončiť hru pomocou podmienok na kartách Intrik.

Lokácie sú podstatnou časťou novej mechaniky. Ich preskúmaním sa snažíme nájsť dôkazy o pripravovanom sprisahaní. Majme na pamäti, že len preskúmaním aktívnej lokácie môžeme položiť zdroj na kartu úlohy a tak sa posunúť ďalej. Z celkového počtu 13 lokácií nájdeme až na 8 kľúčové slovo Podsvětí X. Od začiatku hry je Čtvrtá hvězda (The Fourth Star) aktívnou lokáciou. Jej hodnota Podsvětí je rovná počtu hráčov a na jej preskúmanie je potrebných 5 žetónov postupu. To je celkom dosť, ale akonáhle to splníme, každý hráč si potiahne kartu. V druhej časti hry sa stane aktívnou lokácia Kořeny Mindolluiny. Tá má hodnotu podsvětí 1 a na jej preskúmanie je tiež potrebných 5 žetónov postupu. Ako bonus zvyšuje lokáciam v oblasti odhalenia body pokroku o 2. Najmä vo vyššom počte hráčov môže prísť k situácii kedy bude v oblasti odhalenia viac lokácií ako je únosné a ich prieskum sa stane zdĺhavejší. Náročnejšou lokáciou sú ešte Domy mrtvých (Houses of the Dead) s hodnotou Podsvětí 2 a 4 bodmi pokroku. Oveľa viac nás potrápi jej povinný efekt, ktorý po vycestovaní do nej vyčerpá všetky postavy. Cestovanie si teda budeme odkladať pokiaľ to pôjde. Proti nám však hrá ohrozenie lokácie na hodnote 4. Najvhodnejšia chvíľa cestovať na naskytne ak nie je potrebné bojovať s nepriateľom, alebo máme možnosť niektoré postavy opätovne pripraviť. Trocha pohody do hry prinesú lokácie Skladiště (Storehouse) a Stoka (Sewers). Nie je ťažké ich preskúmať a obe majú Podsvětí na hodnote 1. Stoka má efekt pri odhalení prideľujúci aktívnej lokácii kartu z balíka Podsvětí. To pre istotu, ak by sme cestovali do jednej z dvoch lokácií v scenári, ktoré nemajú kľúčové slovo Podsvětí. Konkrétne sú to Městská ulice (City Street) a Tržiště (Market Square). Obe sme mohli spoznať už v scenároch deluxe rozšírenia. Jedna má Nápor (Surge) a musíme do nej cestovať ak máme tú možnosť a druhá je imúnna na efekty hráčskych kariet a vycestovanie do nej stojí každého hráča zdroj. Žiadne veľké prekážky nám nekladú a my do nich budeme cestovať s radosťou, lebo nemajú žiadnu skrytú kartu z balíka Podsvětí.
Na prekonanie toľkého množstva lokácií je dobré mať buď množstvo sily vôle, alebo do hracieho balíka zakomponovať karty pracujúce s lokáciami. Pozor však na súčasné preskúmanie viacerých lokácií v oblasti odhalenia, napríklad pomocou spojenca Stopař ze severu (Northern Tracker). Vtedy sú naraz odhalené všetky karty podsvetia skryté pod týmito lokáciami. V scenári sa dostávame do situácie kedy nechceme mať oblasť odhalenia plnú lokácií, ale na druhej strane ich potrebujeme, aby sme získali zdroje na kartu úlohy a to nám zabezpečí postup ďalej v scenári. Tu vzniká v sólo hre občas situácia kedy nie sú dlhšiu dobu vo fáze úlohy odhalené žiadne lokácie a hra sa tým predlžuje.

V tomto scenári spoznáme len jedného nového nepriateľa, ktorý sa nachádza v klasickom balíku stretnutia. Rebel z podsvětí (Underworld Dissident) má výšku ohrozenia 3, silu útoku a obrany 2, a 2 body zdravia. Na prvý pohľad nič zložité, ale pozor, jeho schopnosť mu dokáže navýšiť silu útoku o 1 za každú lokáciu s vlastnosťou Podsvětí v hre. To v určitých chvíľach môže byť problém pri bránení jeho útoku. Naopak zabiť ho by nemal byť žiadny problém. Všetci ostatní nepriatelia sú schovaní v balíku Podsvětí a už sme s nimi mali dočinenia v minulých scenároch. Sú to Fanatický zrádce (Zealous Traitor), Bandita z Lossarnachu (Lossarnach Bandit), Kapsář (Pickpocket) a Umbarský vrah (Umbar Assassin). V krátkosti poviem, že ich sila útoku, okrem Kapsáře, je nadpriemerná a nebude jednoduché opakovane čeliť týmto útokom. Na ich zabitie bude potrebná sila útoku v rozmedzí hodnôt 4-6, čo je ľahko dosiahnuteľné dvoma postavami. Ako si isto spomínate, títo nepriatelia majú povinné efekty, ktoré sa spustia po stretnutí s hráčom. Pritom záleží či sa s nepriateľom stretneme dobrovoľne, alebo povinne. Pri povinnom stretnutí je výsledný efekt horší. Čelíme tu zraneniu všetkým spojencom, zahodeniu zdroja od každého hrdinu, 3 priame zranenia hrdinovi, zahodenie náhodnej karty z ruky.
Myslím si, že hrací balík aj priemerne zameraný na boj by nemal mať važnejší problém poraziť opísaných nepriateľov. Nesmú byť však odhalení naraz pri preskúmaní viacerých lokácií s kľúčovým slovom Podsvětí. Inak v prvej vlne preriedia naše rady svojimi efektami a v druhej vlne svojou silou útoku. Rozumné je zbavovať sa ich postupne, nič neodkladať na neskôr. V kritickej situácii radšej netlačiť na prieskum lokácií a najprv sa vysporiadať so samotnými nepriateľmi.

Nech to nevyzerá tak zle, v balíku Podsvětí nájdeme aj 3 karty Cíle (Objective). Sú to stopy, ktoré nám pomôžu odhaliť sprisahanie. Konkrétne je to Útržek dějin (A Scrap of History), Tajná mapa (Secret Map) a Vězeň (A Prisoner). Nevieme kedy prídu do hry, ale ak ich chceme získať musíme usilovne preskúmavať lokácie s kľúčovým slovom Podsvětí. Každá karta má akciu pomocou ktorej ju prevezmeme a následne využijeme jej efekt. Je to buď položenie 1, alebo 2 zdrojov na kartu úlohy, či 3 žetónov postupu na aktívnu lokáciu. Umožní nám to rýchlejšie napredovať scenárom. Tajnú mapu doporučujem použiť v prípade ak sa nám vo fáze úlohy nepodarí preskúmať aktívnu lokáciu. Získame tým možnosť vycestovať do ďalšej lokácie, čo je pre tento scenár veľmi dôležité.

V balíku stretnutia nájdeme celkom 6 druhov zrád. Dá sa povedať, že sa vynoria vždy keď ich nečakáme. Snáď najhoršou je Nůž v zádech (A Knife in the Back). Prvý hráč náhodne vyberie 1 spojenca, ktorého kontroluje a udelí jednému zo svojich hrdinov X zranení. X je hodnota sily útoku vybraného spojenca. Potom tohto spojenca odhodí z hry. Ak hráme spojencov s vysokou silou útoku je pravdepodobné, že prídeme o jedného z hrdinov. Všetko záleží od toho, koľko zranení je tento hrdina schopný uniesť. Je dobré držať si nejakého hrdinu, najlepšie s najvyšším počtom bodov zdravia, úplne zdravého. Samozrejme je možné hrať bez spojencov a tomuto efektu sa vyhnúť. V tom prípade má zrada Nápor. Zrada Nevítaný objev (Unwelcome Discovery) sa tiež nenechá zahanbiť. V prvom rade má Nápor takže nezostane len pri tejto karte. Podstatný je aj efekt pri odhalení. Z balíka Podsvětí odhalíme jednu kartu a pridáme ju do oblasti odhalenia. Ak je to Stopa musíme ju zahodiť. Nepríjemné takto prísť o dôležitú kartu. Bez stôp sa vyšetrovanie vlečie. Ďalšia karta zrady má názov Falešné vodítko (False Lead). Jej efekt nie je pre hráčov dobrý. Ukončenie fáze úlohy bez jej vyriešenia znamená, že nebudú položené žiadne žetóny postupu na aktívnu lokáciu. A to je tá najdôležitejšia činnosť v tomto scenári, lebo inak na kartu úlohy žetóny zdrojov nedostaneme. Našťastie sa efekt pri odhalení dá zrušiť. Nezabudnite, že odhaliť karty stretnutia musíte aj tak všetky podľa počtu hráčov. Z ďalšími zradami sme sa už stretli tak len v krátkosti ich vymenujem a napíšem zopár slov. Zrada Místní potíž (Local Trouble) nám prakticky odstaví hrdinu s najvyšším ohrozením. Pripojí sa k nemu ako doplnok s vlastnosťou Okolnost (Condition) a potrestá hráča zvýšením ohrozenia o 1 ak sa tento hrdina pripravý, vyčerpá, alebo spustí svoju schopnosť. Takýto druh doplnku sa dá neskôr z hrdinu odstrániť. Dnes už na to máme viacero kariet. Jednou z nich je spojenec zo základnej sady Kovkop ze Železných hor (Miner of the Iron Hills). Obtiažnosť zrady Ztraceni ve městě (Lost in the City) sa zvyšuje s počtom hráčov. V sólo hre je efekt karty príjemný. Naopak v hre troch či štyroch hráčov už pekne nepríjemný. Pridať lokáciu podľa vlastného výberu do oblasti odhalenia za každého hráča riadne sťaží vyriešenie úlohy. Aj keď lokácie nutne potrebujeme na postup, v scenári ich týmto spôsobom budeme mať neúnosne veľa. Efekt karty sa nedá zrušiť, tak doporučujem vybrať lokáciu Městská ulice. Vyhneme sa tak neskôr Náporu. Poslednou zradou s ktorou sa stretneme v tomto dobrodružstve je Skryti ve stínech (Lurking in Shadows). Prikazuje vrátiť všetkých nepriateľov s vlastnosťou Lupič (Brigand) v stretnutí s hráčmi do oblasti odhalenia. Ak sa tak nestane, karta má Nápor. Efekt sa nám snaží sťažiť fázu úlohy a jej úspešné vyriešenie. Buď ho zrušíme vhodnou hráčskou kartou, alebo si nesmieme nechávať moc nepriateľov v stretnutí. Pomyslite na to, že väčšina nepriateľov má nepríjmý efekt, ktorý sa aktivuje po stretnutí s hráčom. Takto si ho užijeme znova.

Efektov tieňa tú máme požehnane. Dajú sa rozdeliť do 4 skupín. Tou najpočetnejšou sú efekty, ktoré zahadzujú doplnok/doplnky, všetky karty z ruky, alebo všetky zdroje. Každí z týchto efektov je pre hráča nepríjemný a môže vážne narušiť rozbehnutú hru, alebo plánovanú stratégiu. Ďalej tu máme zvýšenie sily útoku o hodnotu 1-2. Dobre vyzbrojený obranca, či lacný obetný baránok tento efekt hravo pokryjú. V tomto scenári sa zbierajú zdroje na kartu úlohy. Preto tu samozrejme nájdeme efekt tieňa, ktorý sa postará aj o ich odoberanie. Takto môžeme prísť o 1, alebo všetky žetóny na karte úlohy podľa spôsobu bránenia útoku (nebránený útok, smrť obrancu). Kvalitný obranca však rieši aj tento problém. Posledným efektom tieňa je vrátenie nepriateľa do oblasti odhalenia hneď potom ako zaútočí. Veľmi nepríjemné hlavne ak máme možnosť nepriateľa zabiť. Naviac si znova zakúsime jeho povinný efekt keď sa s nepriateľom opäť v ďalšom kole stretneme. Ideálnym riešením je zaradiť do hracieho balíka karty na rušenie efektov tieňa ako Ukvapený úder (Hasty Stroke), Dúnadanská pozorovatelka (Dúnedain Watcher), či Hořící větev (A Burning Brand).

Teraz vám popíšem hrací balík, ktorý som sa rozhodol použiť na zdolanie tohto scenára. Rozšírenie Správcovy obavy prinieslo väčšinu kariet pre tematický balík Venkov (Outlands), teda som sa rozhodol využiť jeho služby. Má síce trocha pomalší štart, ale keď sa rozbehne, karty stretnutia už ho len tak ľahko nezastavia.


Hrdinovia: (26)
Beravor (Core Set)
Hirluin the Fair (The Steward’s Fear)
Théodred (Core Set)

Hlavnou postavou tohto balíka je hrdina Hirluin Sličný (Hirluin the Fair), ktorý dokáže zaplatiť zdrojmi za spojenca s vlastnosťou Venkov v akejkoľvek sfére. Títo spojenci mu potom zvýšia atribúty aj body zdravia. Potom s ním budem schopný brániť aj útočiť. Théodred je záložný plán ako dostať nejaké zdroje na Hirluina. Má nízke ohrozenie a jeho hlavnou povinnosťou bude plniť úlohu. S Beravor ťahám karty. Neustále. Princípom hracieho balíka je dostať do hry čo najskôr množstvo spojencov s vlastnosťou Venkov. Preto ich potrebujem dostať najprv na ruku. Nebojím sa použiť Beravor už v prvom a každom nasledujúcom kole aj za cenu neúspechu na úlohe. Všetci hrdinovia majú v základe 4 body zdravia. To by malo postačovať ako cieľ pre zradu Nůž v zádech.


Spojenci: (30)
3x Anfalas Herdsman (The Steward’s Fear)
3x Envoy of Pelargir (Heirs of Númenor)
3x Ethir Swordsman (The Steward’s Fear)
2x Faramir (Core Set)
3x Gandalf (Core Set)
3x Hunter of Lamedon (Heirs of Númenor)
3x Knights of the Swan (The Steward’s Fear)
2x Miner of the Iron Hills (Core Set)
2x Snowbourn Scout (Core Set)
3x Warden of Healing (The Long Dark)
3x Warrior of Lossarnach (The Steward’s Fear)

Základom hracieho balíka sú 4 spojenci. Sú to Válečník z Lossarnachu (Warrior of Lossarnach), Rytíři Labutě (Knights of the Swan), Šermíř z Ethiru (Ethir Swordsman), a Pastýř z Anfalasu (Anfalas Herdsman). Každí zvyšuje jeden z atribútov, alebo body zdravia. Vždy keď príde takýto spojenec do hry, všetci spojenci s vlastnosťou Venkov a tiež Hirluin sa stávajú silnejšími. Z toho dôvodu je potrebné mať ich v hre v čo najväčšom počte. Keďže títo spojenci majú len 1 bod zdravia, veľkú dôležitosť prikladám Pastýři z Anfalasu, ktorý im body zdravia zvyšuje. Ešte mám jedného Venkovana. Je to Lovec z Lamedonu (Hunter of Lamedon) so zaujímavou reakciou. Potom ako vstúpi do hry zahratím z ruky, odhalím vrchnú kartu môjho hracieho balíka. Ak to je karta s vlastnosťou Venkov, dám si ju do ruky. V opačnom prípade ju musím zahodiť. Mám tu dvoch lacných spojencov, ktorých v prípade útoku nepriateľa obetujem radšej ako niektorého z Venkovanov. Sú to Zvěd od Sněžné (Snowbourn Scout) a Vyslanec Pelargiru (Envoy of Pelargir). Jeden ako bonus položí žetón postupu na lokáciu, čo je v tomto scenári dobrá vec. Druhý dostane na Hirluina zdroj naviac. Kovkop ze Železných hor (Miner of the Iron Hills) po zahraní odstráni doplnok s vlasnosťou Okolnost z hrdinu. Potom sa stáva takmer nevyužiteľným, takže ho čaká obetovanie v boji. Spojencov s vlastnosťou Venkov a tiež hrdinov si chcem udržovať zdravých. Zaradil som teda aj liečiteľa, Dozorčí Domů uzdravování (Warden of Healing). Faramir mi veľmi pomôže na úlohe a tým mi ušetrí niekoľko Venkovanov na ďalší priebeh kola. Môžem ním brániť nejaký slabý útok nepriateľa, alebo ho samotného zapojiť do útoku. Na záver mi zostal ešte Gandalf. Ak treba, ťahám ním karty, alebo si znížim svoje ohrozenie. Plní tiež úlohu akéhosi strážcu. V kombinácii so Zákeřným útokom viem zostreliť v oblasti odhalenia Fanatického zrádce a tým zachránim svojich spojencov pred smrťou.


Doplnky: (7)
2x Protector of Lórien (Core Set)
2x Ranger Spikes (Heirs of Númenor)
3x Steward of Gondor (Core Set)

Najdôležitejšou kartou je doplnok Správce Gondoru (Steward of Gondor) s ktorým získa Hirluin množstvo zdrojov, aby bol schopný platiť za spojencov. Ochránce Lórienu (Protector of Lórien) zvýši za odhodené karty hrdinovi silu vôle, alebo silu obrany. Je pravdepodobné, že budem mať na ruke vďaka Beravor mnoho kariet, čo mi poskytne nejaké palivo pre túto kartu. Doplnok Hraničářské bodce (Ranger Spikes) udrží nepriateľa v oblasti odhalenia až do konca hry a navyše mu zníži silu ohrozenia o 2. Po preskúmaní sa z balíka Podsvětí nepriatelia priamo pohrnú, tak nebude na škodu jedného z nich držať mimo dostrel.


Udalosti: (13)
3x Daeron’s Runes (Foundations of Stone)
3x Gaining Strength (The Steward’s Fear)
2x Peace, and Thought (Shadow and Flame)
3x Sneak Attack (Core Set)
2x Valiant Sacrifice (Core Set)

Ako som už spomínal, ťahanie kariet je veľmi dôležité a preto podporím Beravor ešte zopár kartami udalostí. Statečná oběť (Valiant Sacrifice), Daeronovy runy (Daeron’s Runes), Klid a zamyšlení (Peace, and Thought) umožňujú, každá iným spôsobom potiahnuť karty. Udalosť Zákeřný útok mám odložený výhradne pre Gandalfa, ako píšem vyššie. V prípade núdze ho použijem aj v spojení s iným spojencom. Udalosť Nabíráme síly (Gaining Strength) pridá vybranému hrdinovi 1 zdroj. Podmienkou je, že tento hrdina už musí mať vo svojej zásobe zdrojov aspoň 2 zdroje. Ako určite tušíte je to ďalší zdroj pre Hirluina.


Teraz sa povenujem stratégii. V prvom rade chcem určite na úvodnej ruke vidieť doplnok Správce Gondoru. Bez neho to nepôjde. Potrebujem mať v hre veľké množstvo spojencov a k tomu treba veľa zdrojov. Ďalej zopár spojencov s vlastnosťou Venkov, aby som hru dobre naštartoval. Ak nemám v hre Pastýře z Anfalasu na zvýšenie bodov zdravia, tak sa mi neoplatí hrať príliš veľa Venkovanov. Je tu hrozba, že by som o nich prišiel. No a samozrejme získať na ruku čo najskôr dvojicu kariet Zákeřný útok, Gandalf a držať ich v zálohe na zneškodnenie Fanatického zrádce. Ako som už niekoľkokrát písal bez schopnosti Beravor ťahať karty to nepôjde. Venkovanov sa snažím udržať nažive čo najdlhšie. Na obetovanie tam mám iných spojencov.

Správcovy obavy je výborné dobrodružstvo, ktoré môžem každému jedine doporučiť. Výborný nápad s prieskumom podsvetia, odkiaľ sa valí nepriateľ za nepriateľom a občas nejaká stopa naozaj stojí za to. Aj keď po odhalení kariet stretnutia vo fáze úlohy nemáte žiadneho nepriateľa v oblasti odhalenia, už o chvíľu tam po preskúmaní aktívnej lokácie môžu skončiť aj traja naraz. Preskúmanie aktívnej lokácie a následné položenie zdroja na kartu úlohy symbolizuje hľadanie stôp a postupné napredovanie vo vyšetrovaní. Bez lokácií to teda nepôjde. Výborný prvok do hry vložia aj karta Intriky či záverečný nepriateľ. Intrika sa snaží dohnať hráča určitým spôsobom mimo hru a ak sa v hre stretne s tým pravým nepriateľom, ktorý hrá na rovnakú strunu, o zábavu je postarané. Samotného vodcu pritom nie je jednoduché zabiť. Bráni sa zubami-nechtami aj za pomoci svojich schopností a efektov. Nevýhodou tohto hracieho balíka je absencia kariet na zrušenie efektov kariet stretnutia. Nie som tak schopný reagovať na niektoré nečakané situácie a len bezmocne sledujem ako sa v sekunde zmení moja poctivo naplánovaná stratégia.

Pozrieť si, alebo stiahnuť hrací balík je možné na stránke ringsdb.com – Venkovani idú do boja!

Video z hrania dobrodružstva Správcovy obavy.

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke Pán prstenů LCG zde)

 


Jak se vám líbí návod autora?

Sdílej kartu s přáteli !
    No votes yet.
    Please wait...

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.