No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Vilja (SaP 137) je doplnok z neutrálnej (neutral) sféry za cenu 2 zdrojov, ktorý je možné pripojiť len k hrdinovi menom Elrond (SaP 128). Vďaka tomu získa symbol zdroja sféry duchovnej (spirit). Doplnok má veľmi zaujímavý text.

Akce: Vyčerpej Elronda a Vilju, abys odhalil vrchní kartu ze svého balíčku. Smíš ji ihned zdarma zahrát nebo vyložit do hry, pokud je to možné. V opačném případě ji přesuň dospodu svého balíčku.

Vilja je najmocnejší z trojice prsteňov elfov, ukovaný samotným Celebrimborom. Jeho sila je svojim spôsobom prevedená aj do kartovej hry Pán prsteňov. Umožňuje zahrať, alebo dať do hry vrchnú kartu z hracieho balíka hráča. Takto zahraná karta podlieha stále pravidlám, a nie vždy môže zostať v hre. Vtedy odhalená karta putuje na spodok hracieho balíka hráča. Spomeniem napríklad unikátne karty, ktorých druhá kópia nesmie byť v hre, alebo karty, ktoré je možné hrať len v určitý okamih. Mám na mysli hlavne karty udalostí s reakciou ako Zkouška vůle (ZS 50), Ukvapený úder (ZS 48). Na spustenie akcie prsteňa potrebujeme vyčerpať spoločne Elronda a Vilju. Táto kombinácia kariet je veľmi silná. Predstavte si, že dostanete do hry spojenca Medděda (ZS 31), ktorého cena je 6 zdrojov, úplne zadarmo, a hlavne na trvalo do hry. Pojem „trvalo“ je relatívny, a vo všetkom závisí na priebehu hry. Inak povedané, nie je to zahranie do konca fáze cez Zákeřný útok (ZS 23).

Kombo je to výborné, ale strieľať na slepo nemusí byť vždy výhra. Oveľa lepšie je mať pod kontrolou karty svojho hracieho balíka. Na to nám poslúži Pozorovatelka hvězd z Imladris (ZK 106). Pomocou nej si dokážeme zoradiť vrchných 5 kariet. Podľa situácie na stole si nastavíme vhodnú kartu, ktorú následne vynesieme cez Vilju do hry zadarmo. Pozorovatelka je najlepšia voľba, stojí 2 zdroje, a je zo sféry duchovnej. To nie je pre Elronda problém, lebo on môže platiť za spojencov akejkoľvek sféry. Samozrejme máme aj ďalšie možnosti ako si upraviť vrchné karty hracieho balíka. Gildor Inglorion (KEM 79) pracuje s 3 kartami a dokáže jednu z nich vymeniť za kartu, ktorú máme na ruke. Takto sa mŕtva karta, dostane zadarmo do hry cez Vilju. Gildor však stojí 5 zdrojov a jeho nástup nie je taký rýchly. Ďalšou možnosťou je hrdina Gandalf (TRD 2). Vďaka nemu hráme počas celej hry s odkrytou vrchnou kartou hracieho balíka. Nie je tu možnosť úpravy kariet, ale aspoň vidíme kedy je vhodné Vilju použiť. Pomocou doplnka Wizard Pipe (TRD 9), čo je hračka určená iba samotnému veľkému čarodejovi, vymeníme kartu v ruke s vrchnou kartou hracieho balíka.

Ak hráme Elrond + Vilja balík je jasné, že prsteň budeme chcieť vidieť hneď na úvodnej ruke. Niekedy nás neuspokojí ani muligan, a preto si pomôžeme spojencom Mistr hutě (SaP 134). Cez jeho akciu si pozrieme vrchných 5 kariet svojho hracieho balíka a vyberieme 1 doplnok, ktorý si dáme na ruku. Následne balík zamiešame, takže pri ďalšom použití tohto spojenca pozeráme na úplne iné karty. Týmto spôsobom by nemal byť problém Vilju rýchlo nájsť.

Nutnosť vyčerpať aj Elronda, ktorý má výborné atribúty, pri použití prsteňa môže hráčov zväzovať. Predsa len je to určité obmedzenie a treba sa rozhodovať kedy spustiť akciu doplnku Vilja, či radšej využiť jeho silu vôle 3 vo fáze úlohy. Pre plnohodnotné fungovanie tohto skvelého hrdinu odporúčam hrať karty s efektom, ktorý umožní jeho opätovné pripravenie. Sú to najmä doplnky ako Nečekaná odvaha (ZS 57), Miruvor (SaP 133), alebo Cram (OHaUH 11).

Posledné rozšírenie 2.cyklu Stín a plamen nám opäť prinieslo pár silných kariet. Vilja je zaujímavý doplnok a zároveň mocná zbraň. Doporučujem hrať ho len v hracom balíku špeciálne pre neho pripravenom, lebo na správne fungovanie je potrebných viacero kariet, ktoré umožnia jeho plné využitie.

Spísal pre vás pbch

Použité skratky:

ZS – základná sada

KEM – Kopce Emyn Muil

SaP – Stín a plamen

TRD – The Road Darkens

OHaUH-The Over Hill and Under Hill

Prsteny Moci

Tři prsteny pro krále elfů pod nebem, Sedm vládcům trpaslíků v síních z kamene, Devět mužům: každý je k smrti odsouzen, Jeden pro Temného pána, jenž dlí na trůně v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem. Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.
Historie

Kdysi býval Sauron, Maia, jehož beleriandští Sindar nazvali Gorthaur. Na počátku Ardy jej Melkor strhl na svou stranu a on se stal největším a nejspolehlivějším služebníkem Nepřítele – a také nejnebezpečnějším, protože na sebe mohl brát mnoho podob a dlouho mohl vypadat ušlechtile a krásně, když si to přál, takže neoklamal jen ty nejostražitější.Po porážce Morgotha na konci Prvního věku, Sauron na sebe vzal světlou podobu, poklonil se Manwëho heroldovi Eönwëmu a zřekl se všech svých zlých skutků. Snad to i ze začátku tak myslel a opravdu litoval svých skutků, ale brzy opět zatoužil po moci. Skryl se ve Středozemi a propadl opět zlu, neboť pouta, která na něho vložil Morgoth, byla velmi silná.Po Velké bitvě mohli Prvorození včetně Noldor dál putovat cestou a vracet se, když chtěli, ke svým příbuzným na Eressëi a ve Valinoru za okružními moři. Ne všichni Noldor však dokázali přemoci svoji pýchu, a tak jich mnoho zůstalo ve Středozemi – především ti, kteří pocházeli z Fëanorova lidu.
Zbudovali si trvalou říši za Ered Luin v Eregionu, kterému lidé říkali Cesmínie. Eregion byl blízko velkého sídliště trpaslíků, které se jmenovalo Khazad-du,, ale elfové mu říkali Hadhodrond a potom Moria. Z elfského města Ost-in-Edhilu vedla silnice k západní bráně Khazad-dum, protože mezi trpaslíky a elfy vzniklo přátelství, jaké nikdy nikde jinde nebylo, a obohacovalo obojí lid. V Eregionu překonali řemeslníci Gwaith-i-Mírdainu, Klenotnického lidu, v obratnosti všechny, kdo kdy něco vyráběli, s výjimkou Fëanora; vskutku největší zručnost mezi nimi měl Celebrimbor, syn Curufinův, který se odcizil svému otci a zůstal v Nargothrondu, když byli Celegorm a Curufin vyhnáni, jak se praví v Quentě Silmarillion.V tomto čase si Sauron vytvořil podobu krásnou a chodil mezi elfy a jevil se velice moudrý. Pokoušel se přesvědčit elfy o správnosti svých záměrů a podnítit je ke spolupráci. V Lindonu však panoval Gil-galad a sídlil tam i Elrond a ti pochybovali o jeho krásném vzhledu i slovech, která pronášel. Sám si říkal Annatar, Pán darů a ti elfové, kteří jej přijali, zprvu měli z jeho rad velký prospěch. Sauronovy rady byly nejlépe přijímány v Eregionu, protože Noldor v té zemi toužili stále zvětšovat umělost a složitost svých děl. Neměli také v srdci pokoj, protože se odmítli vrátit na Západ a toužili zůstat ve Středozemi, kterou opravdu milovali, a přece mít blaženost těch, kteří odešli. Proto Sauronovi naslouchali a mnohé se od něho naučili, neboť jeho poznání bylo velké. V těch dnech překonali ost-in-edhilští kováři všechno, co dokázali předtím; přemýšleli a vyrobili Prsteny moci. Ale jejich práci vedl Sauron a věděl o všem, co dělají, protože jeho touhou bylo elfy spoutat a přivést je pod svůj dohled.
Elfové vyrobili mnoho prstenů, ale Sauron si tajně vyrobil Jeden prsten, který by vládl všem ostatním, a jejich moc s ním byla svázána, aby mu zcela podléhala a trvala jen tak dlouho, dokud potrvá on. Do toho Jednoho prstenu přešlo mnoho Sauronovy síly a vůle, protože moc elfských prstenů byla velmi velká a to, co by jim vládlo, je muselo překonávat silou. Sauron jej vyrobil v Ohnivé hoře v Zemi stínu. A když měl Jeden prsten na ruce, vnímal všechno, co bylo vykonáno pomocí menších prstenů, a mohl vidět a ovládat samotné myšlenky těch, kteří je nosili.

Celebrimbor

Elfy ovšem nebylo tak snadné polapit. Jakmile si Sauron nasadil Jeden prsten an prst, uvědomili si to, poznali ho a pochopili, že chce být jejich pánem a pánem všeho, co vykonali. Pak v hněvu a strachu sňali své prsteny. Když Sauron zjistil, že je prozrazen a že se elfové nedali oklamat, rozezlil se, vytáhl proti nim otevřeně do války a žádal, aby mu byly všechny prsteny vydány, protože by je elfští kováři bez jeho rady a pomoci nedokázali vyrobit. Elfové však před ním prchli, tři ze svých prstenů zachránili, odnesli je a ukryli.Byly to Tři, které byly vyrobeny naposled a měli největší moc. Jmenovaly se Narya, Nenya a Vilya, Prsteny ohně, vody a vzduchu se vsazeným rubínem, diamantem a safírem; po těchto elfských prstenech právě Sauron nejvíc bažil, protože ti, kdo jr přechovávali, mohli bránit rozkladu, jejž působí čas, a oddalovat únavu světem. Ale Sauron je nemohl vypátrat, neboť byly dány do rukou Moudrých, kteří je ukryli a už je nikdy otevřeně nepoužili, dokud Sauron držel Vládnoucí prsten. Proto zůstali Tři nepošpiněné, jelikož je vyrobil Celebrimbor sám a Sauronova ruka se jich nikdy nedotkla. Ale i ony byly podřízeny Jednomu.Od té doby válka mezi Sauronem a elfy nikdy nepřestala; Eregion byl zpustošen, Celebrimbor zabit a brány Morie se zavřely. Sauron však dostal do rukou všechny ostatní Prsteny moci a rozdal je jiným plemenům Středozemě. Doufal, že si tak podmaní všechny, kdo toužili po tajné moci přesahující míru jejich plemene. Sedm prstenů dal trpaslíkům, ale lidem dal devět, protože lidé se v této věci jako v jiných prokázali nejpohotovější plnit jeho vůli. Byly prokleté a nakonec zradily všechny, kteří je používali.Trpaslíci byli tvrdí a vskutku těžko zkrotitelní; neradi snášejí cizí nadvládu a myšlenky jejich srdce je těžké vybádat. Nedají se také změnit ve stíny. Používali své prsteny jen k získání bohatství, ale v srdci jim vzplála zloba a nepřekonatelná žádostivost po zlatě. Z toho zla později vzešel Sauronovi nemalý prospěch. Říká se, že základem každého ze Sedmi pokladů trpasličích králů byl zlatý prsten, ale všechny byly dávno vypleněny a sežrali je draci, a ze Sedmi prstenů některé strávil oheň a některé získal zpátky Sauron.
Říká se, že hlavní ze Sedmi daroval samotný Celebrimbor Pánu Khazad-dum, Durinovi III. Tento prsten se po dlouhá léta dědil z otce na syna a byl nejvzácnějším pokladem Durinova rodu. Thorinův děd Thrór jej dal svému synovi Thráinovi, když šel na výpravu do Morie. Thráin jej dlouhou dobu přechovával, ale nakonec byl i s prstenem polapen skřety a přiveden jako zajatec do Dol-Gulduru. Tam byl mučen a Prsten mu byl vzat samotným Sauronem. O osudu a “putování” ostatních prstenů není nic známo.Lidi bylo daleko snažší lapit do léčky. Ti, kteří používali Devět prstenů, se stali za svých dnů mocnými – dávnými králi, černokněžníky a válečníky. Získali slávu a velké bohatství, ale obrátilo se to k jejich zkáze. Měli, jak se zdálo, život bez konce, ale život se stal pro ně nesnesitelným. Když chtěli, mohli chodit neviditelní všem očím v tomto světě pod sluncem a mohli vidět věci ve světech neviditelných smrtelnému člověku, ale příliš často viděli je mátohy a Sauronova mámení. Jeden po druhém dříve nebo později – podle své přirozené síly a podle toho, zda měli na počátku dobrou, nebo zlou vůli – upadali pod nadvládu Jednoho, který byl Sauronův. Stali se navždy neviditelnými pro všechny vyjma toho, kdo měl na ruce Vládnoucí prsten, a vstoupili do říše stínů. Byli to nazgulové, Prstenové přízraky, nejstrašnější služebníci Nepřítele; šla s nimi tma a křičeli hlasem smrti.Sauronova moc i pýcha čím dál víc rostly a hrozilo, že se brzy stane pánem celé Středozemě – jen Eldar na pobřeží a v pevnostech Imladris, Lórienu a v Temném hvozdu ještě odolávali. Když se schylovalo k nejhoršímu přišli na pomoc Muži ze Západu – Númenorejci. Ti se vylodili ve velkém počtu na pobřeží Středozemě a porazili Sauronova vojska a on samotný se vzdal králi Tar-Calionovi. Byl přepraven na Númenor a to byla jeho zhouba, neboť chytře využil vzrůstající pýchy a moci Númenirejců a zkazil je tak, že se začali otevřeně prohlašovat za Pány země a činit si nárok i na Blaženou říši. Vše vyvrcholilo porušením Zápovědě Valar, která na Númenorejcích ležela a otevřeným útokem proti břehům Blažené říše. V té hodině byl tvar Světa změněn a Númenor klesl do hlubin a númenorské vojsko bylo pohlceno mořem. Také Valinor byl vyzdvižen z Kruhů světa a nikdo, kromě Prvorozených, se již k jeho břehům nemohl dostat. Z potápějícího se Númenoru se podařilo zachránit hrstce Věrných, kteří se nikdy nepřipojili k vzpouře proti Valar, a ti byli se svými loděmi zahnáni na pobřeží Středozemě. Tam se jich ujmul Gil-galad a s jeho pomocí se natrvalo usídlili na severozápadu Středozemě a vzbudovali mocná království za Ered Luin. Ty se nazývali Arnor a Gondor a vládl jim Elendil a jeho synové Isildur a Anárion.
Avšak Zlo nebylo ani tentokrát zničeno, neboť se také Sauronovi podařilo prchnout z tonoucí země a vrátit se do své staré země Mordoru. Od té doby již nemohl nosit sličnou tvář a začal válčit s Dúnadany, kteří se teď usadili přímo před branami jeho země. Protože ale v té době byli ještě jak Dúnadani, tak Eldar mocní, porazili Saurona v bitvě Posledního spojenectví před branami jeho Temné věže. Přitom však padli Anárion, syn Elendilův a v boji se samotným Sauronem i Elendil a Gil-galad. Isildur, Elendilův syn uťal Sauronovi z ruky Prsten a vzal jej – i přes rady o jeho zničení – jako odplatu za hoře, která Sauron způsobil. Ten na dlouhou dobu zmizel ze světa, ale ne definitivně, neboť Prsten nebyl zničen. Isildur si jej ale neužil dlouho, neboť při návratu na sever byl přepaden ze zálohy skřetím vojskem a při útěku, když plaval ve Velké řece ho Prsten zradil a on byl zabit skřetími šípy.

Vládnoucí prsten

Dlouhá léta ležel Vládnoucí prsten v bahně na dně Anduiny, dokud ho nenašel Stata jménem Déagol. Jeho přítele Sméagola však při pohledu na Prsten posedla touha vlastnit ho, a tak Déagola zabil. Sám poté uprchl i s prstenem do hlubin pod Mlžnými horami a přebýval tam až do příchodu hobita Bilba Pytlíka. Bilbo prsten úplnou náhodou našel ve tmě, když bloudil chodbami a brzy zjistil, že se to není jen tak obyčejný prsten. Po mnoha letech, kdy jej používal když potřeboval náhle zmizet nebo být neviděn, jej předal svému synovci Frodovi. Tehdy už se Sauron opět prohlásil a začal po Prstenu pátrat, neboť se zjistio, že se neztratil, jak se zprvu doufalo. Proto Moudří navrhli, aby byl urychleně dopraven do místa svého vzniku a tam, v Puklinách osudu nadobro zničen. Tímto nebezpečným úkolem byl pověřen právě Bilbův synovec Frodo, a po mnohých útrapách, jež líčí Červená kniha Západní Marky, se mu nakonec podařilo úkol splnit. Tak skončil Sauron i moc Tří elfských prstenů jak bylo předpovězeno.O tom, kdo nosil Sedm a Devět prstenů se ví málo nebo vůbec nic, ale o Strážcích Tří prstenů elfů je známo více.

Galadriel

Tyto prsteny byly svěřeny Gil-galadovi, jež dal po jednom Elrondovi a Galadriel. Sám si nechal Rudý prsten Naryu a nosil jej, dokud neodešel s Elendilem do Války Posledního spojenectví. Tehdy jej předal Círdanovi a ten jej střežil až do příchodu Gandalfa ze Západu. Tomu pak Narya dlouho a vydatně sloužila a nakonec na jeho ruce opustila Středozem a odplula na Daleký Západ. Elrondův prsten byla Vilya, Modrý prsten a jeho moc udržovala krásu a nezdolnost Imladris, kam se nakonec uchýlil. Prsten s diamantem, Nenyu nosila nejkrásnější elfská Paní ve Středozemi – Galadriel. Díky tomuto prstenu Lórien vzkvétal a Jaro v něm zdánlivě nikdy nekončilo. Ale po zničení Jednoho i on ztratil svoji moc a Lórien, stejně jako ostatní elfí říše ve Středozemi počal uvadat. Všechny Tři prsteny nakonec odpluli na prstech svých Strážců na Daleký Západ.

Odjezd Těch, kteří nesli Prsteny z Šedých přístavů
Zdroje:

 • Silmarillion
 • Pán prstenů
 • Hobit
 • Fantasyplanet
 • Nedokončené příběhy
 • The Complete Guide to Middle-eartth, Robert Foster

Originální znění karty v EN:

Vilya
Type: Attachment Sphere: Neutral
Cost: 2
Ring. Artifact.
Attach to Elrond. He gains a [Spirit] resource icon.
Action: Exhaust Elrond and Vilya to reveal the top card of your deck. You can immediately play or put into play the revealed card for no cost, if able. Otherwise, move the revealed card to the bottom of your deck.

…mightiest of the Three – The Return of the King
Set: SaF Number: 137
Quantity: 3
Illustrator: Sara Biddle

Sdílej kartu s přáteli !

  3 thoughts on “Vilja (SaP 137)”

  1. Kombinace Vilya – Elrond – Gandalf je dle mého zatím to nejsilnější co hra nabízí. Drahé alíky – Enty apod. stavím jednoho za druhým. a pokud dostanu na Elronda Un. Courage, tak de facto zcela zdarma.

  2. Možem zahrat zadarmo s viljou a Elrondom aj spojencov a doplnky aj v iných fázach ako napríklad fáza stretnutia atd.. ? /ďakujem/

  3. Vilju s Elrondom môžeš použiť v každom okne, ktoré umožňuje hrať akcie. Teda aj v ľubovolnej fáze. Hraná karta musí spĺňať všetky podmienky ako keby si ju hral z ruky.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.