Vrány z Východu (ZS 115) v orig. znění Eastern Crows je karta nepřítele s ikonkou hořícího oka zastupující balíček setkání s názvem Sauronův dosah, kterou nalezneme již v první krabici v Základní sadě (core setu). A to hned ve 3 kopiích. Můžeme na ni narazit při hraní scénářů z 1.cyklu Stíny Temného hvozdu třeba Po proudu Anduiny, Hon na Gluma, Kopce Emyn Muil či Mrtvé močály. Tento okřídlený nepřítel zastupující balík stvůr (Creature) má celkem mírné staty – 1 hrozba, 1 útok, 0 obrana a 1 život. Východní vrány jsou  však nepříjemné z jediného důvodu a to tím, že používají klíčové slovo: Nápor. (Definice: Když je v kroku odhalení, ve fázi úkolu, odhalena karta setkání s klíčovým slovem nápor, odhalte z balíčku setkání ještě 1 další kartu. Klíčové slovo nápor vyhodnoťte ihned po případném efektu při odhalení). Tento efekt se vyhodnocuje hned bezprostředně po odhalení vran a většinou přinese do hry tj. do oblasti odhalení další nepříjemnou kartu setkání či odhalí nějakou zradu. Karty s náporem se lze zbavit třeba  Thalinem (ZS 6), kdy trpaslíkova schopnost se vyhodnocuje dříve, než klíčová slova a efekty “Při odhalení” karty setkání, anebo za mě dosud ve vlastní hře neozkoušenou reakcí spojence Lampáře z Minas Tirith (SnAD 61), se kterým jsme se mohli seznámit až nyní v nově vydaném balíčku dobrodružství Střetnutí na Amon Dinu pro 3. cyklus s názvem Proti stínu (Against The Shadow). Jeho zajímavá reakce totiž říká: Poté co je odhalena karta setkání s klíčovým slovem nápor, odhoď Lampaře z Minas Tirith, abys jmenoval nepřítele, lokaci či zradu. Pokud je další odhalená karta uvedeného typu, odhoďte ji bez vyhodnocení jejich efektů. Takže máme vlastně šanci 1:3, že odhozením toho spojence zrušíme nápor. Abychom zvýšili svoji šanci nebo spíše si byli jisti co bude další karta zač, můžeme využít tzv. věštění (scryingu) pomocí hrdiny Denethora (ZS 10) či spojence Henamartha Písně řeky (ZS 60). Jinak Gondorský kopiník (ZS 19) může eliminovat tyto vrány právě tím, že jako vyhlášený obránce udělí útočícímu nepříteli 1 zranění. Tím jsou vyřazeny ze hry, jelikož mají pouze 1 život.

Vrány z Východu (ZS 115) mají také velmi nízkou hodnotu útoku, což znamená, že většina postav se může proti nim bránit bez přílišného znepokojení a je dokonce možné nechat útoky vran jako nebráněné, pokud se nezalekneme k nim přiložené karty stínu. Při úrovni ohrožení 30 a přispěním do hry pouze jejich náporem se může stát, že je občas užitečné nechat tyto neškodné vrány prostě chvíli v klidu a vypořádat s jinými daleko silnějšími protivníky. Jejich nejvýznamnějším účinkem kromě náporu je to, že jsou zamíchány zpět do balíčku setkání, když jsou v boji poraženy. Takže se jich jen tak nezbavíme, ale na druhou stranu není čeho se bát! Pokud se znovu objeví, tak představují jen jednu hrozbu (nápor) a případně další nebezpečí, že stínový efekt může zvýšit jejich útok, a pak se sami nahradí. To je určitě nepříjemné, ale existují další frustrující efekty, které lze nalézt v jiných střetech setkání s nepřáteli. Přesto nejlepší způsob, jak čelit Vránám z Východu (ZS 115), je s hrdinou Thalinem, jehož schopnost je zabije dříve, než se dostanou vůbec do hry.

Sepsal pro vás Tom Bombadil


 

O vráně

Vrána černá (Corvus corone) je středně velkým druhem pěvce z čeledi krkavcovitých (Corvidae). Dorůstá délky 45–50 cm, v rozpětí křídel měří 90–100 cm a dosahuje hmotnosti 600-700 g. Peří má černé s modrým leskem, černého zbarvení jsou také končetiny a silný, u kořene opeřený, na konci mírně zakřivený zobák. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně , mladí ptáci mají hnědší zbarvení křídel. Může být relativně snadno zaměněna s mladými jedinci havrana polního (C. frugilegus), kteří mají strmější čelo. V letu ji lze pak od ostatních krkavcovitých odlišit díky téměř rovnému konci ocasu, který je u havrana polního jasně zakulacený a u krkavce velkého (C. corax) klínovitý. Ozývá se drsným a hlasitým „krá“, často v řadě za sebou. Tvoří dvě subspecie; první – Corvus corone corone – se vyskytuje v západní polovině Evropy, a druhá – Corvus corone orientalis – ve východní Asii v rozmezí od řeky Jenisej až po Japonsko. Ve východní polovině Evropy ji zastupuje blízce příbuzná vrána šedá (C. cornix) – hranice mezi rozšířením obou druhů prochází také Českou republikou, kde ji tvoří řeky Labe a Vltava. Na takovýchto místech může docházet také k jejich křížení. Je stálá až potulná. Žije v otevřených krajinách s lesy, většinou blízko vod, místy proniká také do měst. Evropská populace druhu je odhadována na 5,5-12 milionů hnízdících párů.V České republice hnízdí od nížin po 1300 m n. m. v počtu 3-6 tisíc párů. Hnízdící ptáci jsou teritoriální, po zbytek roku se však často zdržují v hejnech až o 100 jedincích, kteří společně i hřadují. Je všežravá, její potrava je však převážně živočišná. Požírá hmyz, žížaly a jiné červy, malé savce až do velikosti zaječího mláděte, ryby, měkkýše, mršiny, odpadky, semena a plody; plení též hnízda jiných ptáků. K potravě s tvrdou skořápkou, jakou má např. ořech, se občas snaží dostat tak, že ji z výšky pouští na tvrdý povrch. Pohlavně dospívá až ve věku 3 let. Je monogamní, páry spolu přitom setrvávají po celý život. Velké hnízdo z větví, které vystýlá travou, chlupy a jinými měkkými materiály, staví oba ptáci vysoko ve vidlicích větví stromů, na sloupech nebo na skalách. Během března až dubna klade 3-6 zelenavých, hnědě skvrnitých, 39,7 x 28,1 mm velkých vajec, na kterých sedí 18-21 dnů samotná samice krmená samcem. Mláďata, která již krmí oba rodiče, pak hnízdo opouští po 28-35 dnech. Zatím nejvyšší zaznamenaný věk u volně žijícího jedince činí 19 let a 2 měsíce. Vrána černá byla společně s vránou šedou dlouho považována za subspecii vrány obecné a označována proto pod názvem vrána obecná černá (Corvus corone corone). Z podrobného průzkumu provedeného v roce 2003 (Parkin et al.) však vzhledem k významným rozdílům ve zbarvení obou druhů a snížené genetické životnosti kříženců vyplynulo, že by měly být považovány za dva oddělené druhy.Tento názor je však stále částí ornitologů považován za kontroverzní, protože nemá podporu v molekulárních studiích. Ty ukázaly, že zcela odlišné jsou východoasijské populace vran (Corvus corone orientalis), mezi evropskými poddruhy však neodhalily žádné výrazné genetické rozdíly. Minimálně je jasné, že dochází k významné výměně genetických informací mezi vránou šedou a vránou černou. Na druhou stranu existence a udržování úzké hybridní zóny ukazují na rozdíly v ekologii a etologii obou druhů, stejně jako na existenci pohlavního výběru, upřednostňujícího partnera z určité populace. Situace vyžaduje další důkladný průzkum.

Zdroj: WIKIPEDIA


Originální znění karty v EN:

Eastern Crows
Type: Enemy
Encounter Set: Sauron’s Reach
Threat Threshold: 30
Threat Strength: 1 Attack: 1 Defense: 0 Hit Points: 1
Creature.
Surge.
Forced: After Eastern Crows is defeated, shuffle it back into the encounter deck.
Shadow: Attacking enemy gets +1 Attack. (+2 Attack instead if defending player’s threat is 35 or higher.)

Set: Core Number: 115
Quantity: 3
Illustrator: Matthew Starbuck


Sdílej kartu s přáteli !

  5 thoughts on “Vrány z Východu (ZS 115)”

  1. Když jsou vrány zabity ve fázi úkolu díky Thalinovi, dávají se na odhazovací balíček nebo se musí splnit jejich povinný efekt a zamíchat je zpět do balíčku setkání?
   Díky.

   1. Mně právě není úplně jasné jestli ta věta “Když jsou Vrány z Východu poraženy…” se týká i zabití Thalinem ve fázi úkolu. Jestli se to nevztahuje jen na fázi boje.

  Napsat komentář

  Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.