runningoutoftime_romanakendelic-ffg

Fellowship event roku 2015 priniesol zaujímavé „print on demand“ (PoD) rozšírenie s detektívnou zápletkou. Pustíme sa v ňom do pátrania po vrahovi (suspect enemy), ktorý sa pred spravodlivosťou ukryl v nám zatiaľ neznámej skrýši (hideout location). Príbeh sa odohráva v dedinke Hůrka a jej blízkom okolí. Táto starobylá osada sa nachádza na východ od Kraja a južne od Fornostu v Eriadore. Práve v nej budeme hľadať stopy po vrahovi. Dobrodružstvo sa začína v hostinci U skákavého poníka, kde prišlo k vražde jedného z hosťov.

Mechanika pátrania je prezentovaná samostatným balíkom kariet stretnutia s názvom investigation deck (v ďalšom texte voľne preložené ako balík pátrania), v ktorom sú zamiešané karty podozrivých (suspect) a skrýš (hideout). Sú to vlastne unikátne karty nepriateľov a lokácií spolu s dvomi zradami. Ešte predtým ako tento balík kariet zamiešame, vyberieme náhodne 1 nepriateľa a 1 lokáciu, bez toho aby sme sa na ňu pozreli a dáme ju bokom, mimo hru. Tieto 2 karty budeme počas hry hľadať vylučovacou metódou, preskúmavaním zostávajúcich kariet v balíku pátrania. Keď získame dostatok stôp na to, aby sme boli schopní určiť podozrivého a jeho skrýšu, môžeme vykonať obvinenie. Ak sme boli úspešní, kartu podozrivého a skrýše, ktoré boli mimo hru dáme do oblasti odhalenia. Pri neúspešnom pokuse k týmto 2 kartám pribudnú aj nesprávne menované karty, a všetci hráči si zdvihnú svoje ohrozenie o 3. Preto je lepšie nehádať úplne na slepo, lebo podozriví nezaostávajú v ničom za všetkými obrami, trolmi a nazgúlmi, ktorých sme mali možnosť doteraz stretnúť v celej hre. Nebojím sa povedať, že sa im vyrovnajú, ba aj ich prevyšujú bodmi zdravia, atribútami aj svojimi schopnosťami. Podozriví majú rôzne schopnosti, a skrýše rôzne podmienky na vycestovanie. Keď sa po preskúmaní dostane skrýša na víťaznú kopu, stále ovplyvňuje hru svojim efektom. Samozrejme každá tým svojim. Vďaka tomu máme k dispozícii množstvo rôznych kombinácií a možností dohrania scenára. Niečo ako Steward’s Fear, ale vo väčšom rozmere.
Samotné hľadanie stôp, a nahliadnutie do balíka pátrania sa vykoná len po preskúmaní aktívnej lokácie s kľúčovým slovom Investigate X. To predstavuje snahu hrdinov vyriešiť zločin. Všetky lokácie (okrem The Prancing Pony) majú toto kľúčové slovo. X je počet vrchných kariet balíka pátrania na ktoré sa prvý hráč môže pozrieť.

IMG_5110 - kópia

Hlavná stratégia

Teraz sa pozrieme na to, čo nám pripravil balík kariet stretnutia.

Zvyšovanie ohrozenia hráčov:
V tomto scenári sa budete musieť vysporiadať s neustálym zvyšovaním vášho ohrozenia. Karty nepriateľov, lokácií, zrád, efekty tieňa a dokonca aj karta úlohy od vás budú chcieť, aby ste si pripočítali k svojmu ohrozeniu určitú hodnotu. Jedná sa snáď o každú druhú kartu stretnutia. Týmto spôsobom sa vaše ohrozenie veľmi rýchlo priblíži k číslu 50. Taký ťažký scenár zameraný na hráčove ohrozenie sme tu snáď ešte nemali. Samozrejme niektorým efektom je možné sa vyhnúť. Napríklad karta úlohy 1B vám dáva na začiatku fáze úlohy na výber, buď si zvýšite ohrozenie o 2, alebo odhalíte 1 kartu stretnutia naviac. Na začiatku hry ešte nemáte veľa možností ako reagovať na odhalenú kartu naviac, a tak radšej zvolíte navýšiť svoje ohrozenie. Najlepšou pomocou na tento problém je hrdina Aragorn zo sféry poznania (lore). Raz za hru zresetuje hráčove ohrozenie na počiatočnú hodnotu a tým získate čas na úspešné zvládnutie scenára. V hre viacerých hráčov, vďaka udalosti Desperate Alliance (OtD 10) zo sféry duchovnej (spirit), poslúži Aragorn aj ostatným hráčom. Sféra duchovná bude správna voľba, lebo disponuje rôznymi kartami na zníženie ohrozenia. Spomeniem spojenca Elfhelma, ktorý je pre toto dobrodružstvo ako stvorený. Stačí ho nechať pripraveného a každé navýšenie ohrozenia si môžete zredukovať o 1. Udalosť Free to Choose (TiT 62) za 0 zdrojov určite tiež nájde svoje využitie. Anuluje zvýšenie ohrozenia z efektu karty stretnutia. Pozor, nie z neúspešnej úlohy!

Správa lokácií:
Scenár obsahuje množstvo lokácií a veľmi ľahko môže nastať situácia, kedy ich bude plná oblasť odhalenia. Vo vyššom počte hráčov je tento problém výrazný. Užitočné budú karty ako Asfaloth, Northern Tracker, The Riddermark’s Finest (THoEM 77), Secret Paths (Core 66). Avšak pozor na lokáciu, ktorá penalizuje hráčov zvýšením ohrozenia (ako inak), za každý položený žetón postupu do oblasti odhalenia. Na druhej strane, ak chcete napredovať v pátraní, potrebujete každé kolo preskúmať aktívnu lokáciu. Inak nemáte možnosť nakuknúť do balíka pátrania. Tvorcovia hry mysleli aj na toto, a každá lokácia má efekt cestovania. Ten núti hráča premýšľať či vycestovať, alebo nie. Mýtne treba zaplatiť formou zvýšenia ohrozenia, pridaním náhodného nepriateľa do oblasti odhalenia, zaplatením zdroja, odhalením vrchnej karty z balíka stretnutia, alebo zahodením náhodnej karty z ruky. Na túto bolesť máme liek v podobe doplnku Thror’s Map a udalosti Strider’s Path (HfG 9). Tieto karty umožňujú vycestovať do lokácie bez nutnosti splnenia cestovného efektu, a považujem za nutné niektorú z nich zaradiť do hracieho balíka. Akoby toho nebolo dosť, lokácie majú aj svoje pasívne a povinné efekty, a reakcie ktoré vplývajú dobre, ale aj zle na hru samotnú. Za všetky spomeniem obmedzenie znižovania ohrozenia hráčov pomocou efektov kariet na hodnotu 1. Lokácie Ramshackle Manor (MatPP 16) sa musíte zbaviť vždy ako prvej.
Pomocou udalosti A Watchful Peace (HoN 12) môžeme vrátiť práve preskúmanú lokáciu na vrch balíka stretnutia, a uvidíme ju opäť v nasledujúcom kole. Avšak za predpokladu, že nás nečaká boj s nepriateľom. To by nám odišla z hry ako karta tieňa.
Ako som písal vyššie, každá skrýša má aktívny efekt keď sa nachádza na víťaznej kope. Hráči to nemôžu ovplyvniť, ale treba na to myslieť. Skrýša takto stále pôsobí na podozrivého, s ktorým sa popasujete v závere hry.

IMG_5136 - kópia

Bojové situácie:
V tomto scenári ani nepriatelia v ničom nezaostávajú za ostatnými kartami stretnutia. Návštevníci hostinca, špehovia, informátori a rôzne kriminálne živly sa vám budú snažiť zabrániť v pátraní všemožnými spôsobmi. A nebude to žiadna prechádzka ružovým sadom. Ich sila útoku sa pohybuje v rozmedzí 2-4, po navýšení efektami tieňa to môže byť až 5-6. So slušnou silou obrany a viac ako priemernými bodmi zdravia, nebude jednoduché sa nepriateľov zbaviť. Kvalitný obranca a zopár útočníkov príde určite vhod. Menovať môžem Beregonda (HoN 1), alebo Boromira (TDM 95), ktorý naplno využijú doplnok Gondorian Shield (TSF 5). Dobrá voľba je aj postava zo sféry poznania s doplnkom A Burning Brand.
Problém môže nastať hlavne na začiatku hry, lebo dostať nejaké telo na stôl určite potrvá. Popri tom sa treba sústrediť aj na fázu úlohy a prieskum lokácií. Ak nechcete používať lacných obrancov, je viac ako vhodné zaradiť liečenie v podobe kariet spojencov, doplnkov, alebo udalostí.
Podozriví sa dostanú do hry až v závere, ako boss scenára. Nemôžu mať doplnky, nemôžu dostať žiadne zranenia pokiaľ nepreskúmate ich skrýšu, a na začiatku každej fáze stretnutia napadnú prvého hráča. Majú vysoký útok, dobrú obranu a množstvo bodov zdravia. Naviac každý disponuje svojim efektom, ktorý určitým spôsobom ovplyvňuje hru.

IMG_5138 - kópia

Plnenie úlohy:
Na začiatku to so silou vôle netreba preháňať. V 1.časti scenára karta úlohy nedovoľuje položiť viac ako 4 žetóny postupu, a núti vás zvyšovať si ohrozenie, alebo odhaliť kartu stretnutia naviac (toto rozhodnutie spraví každý hráč). Logicky by ste sa teda mali ponáhľať do ďalšej časti scenára. Vy to však nebudete chcieť, lebo nie je dobré ísť ďalej nepripravený. Ak ste v 2.časti scenára neúspešný na úlohe, musíte zahodiť náhodne kartu z balíka pátrania bez toho, aby ste sa na ňu pozreli. Tým sa vám znižuje šanca na úspech v pátraní po podozrivom a jeho skrýši. Ďalej stačí ak položíte aspoň 1 žetón postupu a musíte sa rozhodnúť či vykonáte obvinenie, alebo odhalíte kartu stretnutia. Vo výsledku by som povedal, že ak sa dokážete vysporiadať so zvyšujúcim sa ohrozením je lepšie zostať v 1.časti a postupne pátrať po stopách a získavať dôkazy. V opačnom prípade treba čeliť odhalenej karte. Na druhej strane to je lepší prípad v hre viacerých hráčov. Tak, ako tak, silu vôle treba prispôsobiť ohrozeniu kariet v oblasti odhalenia, aktívnej lokácii, a odhalenej karte (kartám). Netreba ju zbytočne špičkovať do vysokých hodnôt. Pri priebežnom zbavovaní sa nepriateľov a pravidelnom vycestovaní do lokácie, by nemalo prísť k zahlteniu oblasti odhalenia. Ako všetci dobre vieme, sféra duhovná je najlepšie vybavená na plnenie úlohy, a so silou vôle nemá najmenší problém. Doporučujem brať spojencov pri ktorých máte zaručenú minimálne 1 silu vôle za cenu 1 zdroja. Ethir Swordsman a jeho kombo je výborné ak ho hráte v 3 kópiach.

Investigating-the-Crime-1B

Rušenie efektov tieňa a zrád:
Efekty kariet zrád, okrem jedného condition doplnku, vás nútia len zvyšovať svoje ohrozenie. Ak máte na to prispôsobený hrací balík, nie je to žiadny problém. A Test of Will postačí aj v 2 kópiach. Efekty tieňa sú podstatne horšie. Nájdeme tu navýšenie sily útoku, odhodenie doplnku ktorý kontrolujete, nebránený útok, opakovaný útok, a presun nepriateľa do oblasti odhalenia po jeho útoku. V niektorých prípadoch je na výber z 2 efektov tieňa. Takže sa dá nepríjemnému efektu tieňa vyhnúť za cenu zvýšenia ohrozenia. Chcem upozorniť na kartu stretnutia Rising Body Count (MatPP 28). Táto karta sa môže cez svoj efekt pri odhalení a cez efekt tieňa dostať do balíka pátrania, a skomplikovať vašu prácu na prípade. Z vyššie popísaných dôvodov vidíte, že najmä efekty tieňa netreba zanedbať. Vysporiadate sa s nimi pomocou kariet Hasty Stroke, A Burning Brand,Dúnedain Watcher (TDM 96) a inými.

 

Hrací balík

matpp heroes

Hrdinovia: (štartovné ohrozenie 24)
Frodo Baggins (Conflict at the Carrock)
Glorfindel (Foundations of Stone)
Aragorn (The Watcher in the Water)

Táto zostava hrdinov so štartovným ohrozením 24 je pre sólo hru ideálna. Sféra duchovná mi zabezpečí dostatočnú silu vôle, znižovanie ohrozenia a rušenie efektov kariet stretnutia. Sféra poznania sa postará o správu lokácií, liečenie, a to najdôležitejšie, pomocou Aragorna sa počas hry vrátim na moje štartovné ohrozenie. Chodec bude aj mojim hlavným obrancom. Frodo bude brať nebránené útoky na začiatku hry, keď ešte nebudem pripravený na boj. Glorfindel so svojimi výbornými atribútami, by mal plniť rolu útočníka potom ako bude poslaný na úlohu bez nutnosti vyčerpania.

Spojenci: (22)
2x Arwen Undómiel (The Watcher in the Water)
2x Elfhelm (The Dead Marshes)
3x Ethir Swordsman (The Steward’s Fear)
2x Galadriel’s Handmaiden (Celebrimbor’s Secret)
2x Imladris Stargazer (Foundations of Stone)
1x Northern Tracker (Core Set)
1x Bofur (The Redhorn Gate)
2x Master of the Forge (Shadow and Flame)
2x Quickbeam (The Treason of Saruman)
2x Warden of Healing (The Long Dark)
3x Gandalf (Core Set)

Arwen po vyslaní na úlohu zvýši Aragornovi obranu. To je dôležité pre moje obranné plány. Elfhelm zredukuje nárast môjho ohrozenia a využijem ho aj v boji. Swordsman a Handmaiden (po vstupe do hry -1 moje ohrozenie) prinesú na stôl silu vôle. Pomocou Imladris si zoradím karty, a Master of the Forge mi vyťahá z balíka doplnky. Tým sa dostanem ku kartám ktoré nutne potrebujem, a zároveň mám krmivo pre Protector of Lorien. Tracker je v sólo hre len na útočenie. Bofur ako sila vôle naviac v prípade núdze. Quickbeam, skvelý ent, ktorý je k dispozícii ihneď po zahratí. Warden lieči Aragorna, aby mohol opakovane brániť útoky nepriateľov. Gandalfom väčšinou ťahám karty, a keď už je v hre bráni útoky.

Doplnky: (18)
3x Ancient Mathom (A Journey to Rhosgobel)
3x Light of Valinor (Foundations of Stone)
2x Unexpected Courage (Core Set)
2x A Burning Brand (Conflict at the Carrock)
3x Elf-stone (The Black Riders)
2x Protector of Lórien (Core Set)
3x Thror’s Map (Over Hill and Under Hill)

Lokácií je v hre dosť. Vďaka tomu nájde uplatnenie Ancient Mathom a Elf-stone, cez ktorý pôjdu do hry drahí spojenci. Light of Valinor zamedzí zvyšovaniu môjho ohrozenia, a Glorfindelovi umožní zúžitkovať jeho vysokú silu vôle a útoku. Unexpected Courage pôjde na Aragorna, čím získa akciu naviac. Burning Brand je základný kameň obrany, ktorý navodí Aragornovi pocit bezpečia pri vykrývaní útokov nepriateľov. Naviac mu Protector of Lórien navýši obranu, a môže smelo brániť aj vyššie útoky. Thror’s Map je na cestovanie do lokácií bez nutnosti splnenia ich cestovnej podmienky.

Udalosti: (10)
2x A Test of Will (Core Set)
3x Elrond’s Counsel (The Watcher in the Water)
2x Hasty Stroke (Core Set)
3x Daeron’s Runes (Foundations of Stone)

Rušenie efektov kariet stretnutia, najmä efektov tieňa je dôležité. Hasty Stroke mám ako poistku, ak by sa nedostal do hry Burning Brand. Daeron’s Runes  slúži na ťahanie kariet. Vždy je dobré si vyberať, čo zahrať z väčšieho množstva kariet. Elrond’s Counsel použijem vo vhodnú chvíľu na zníženie môjho ohrozenia.

 

Záverečné slovo

Hrací balík, ktorý som opísal má vysokú úspešnosť. Videl by som to zhruba na 80%. Po vyladení balíka som odohral asi 20 hier, z ktorých som 4 prehral. Moje najlepšie skóre bolo 116 bodov. Ak by som mal menovať kľúčové karty balíka, tak to určite budú Light of Valinor a Thror’s Map. Na začiatku je dôležité, aby Glorfindel bol vyslaný na úlohu a zároveň pripravený na boj. Možnosť vycestovať do lokácie bez postihu tiež uľahčí hranie. Tieto 2 karty by som rád videl na úvodnej ruke. K tomu nejakého spojenca, najlepšie Elfhelma, aby mi rýchlo nestúpalo ohrozenie, ťahanie kariet, Burning Brand. Zistil som, že pre sólo hru nie je Asfaloth potrebný, lebo neprichádza k zahlteniu oblasti odhalenia lokáciami.
V prvých kolách hry posielam všetkých hrdinov plniť úlohu. Keď sa vtedy objaví nepriateľ, beriem nebránený útok cez Frodovu reakciu. Zo zvyšujúceho sa ohrozenia nemám obavy. Ak sa priblíži k hodnote 50, použijem Aragornovu akciu. Vtedy v hre nesmie byť lokácia, ktorá obmedzuje zníženie ohrozenia. Preto nemôžem hrať s ohrozením úplne na doraz, aby som neskončil hru z dôvodu vysokého ohrozenia. Časom, keď si vybudujem armádu, budem sa sústrediť len na hľadanie stôp v balíku pátrania a priebežne sa zbavovať nepriateľov.

apprehendingthekiller_jbcasacop-ffg

Murder at the Prancing Pony je výborný scenár aj keď vskutku náročný. Má až 25 rôznych kombinácií dohrania. Každá jedna hra tak môže byť ukončená iným spôsobom, čo značne zvyšuje znovuhratelnosť, a zaručuje zábavu na dlhý čas. Jeho herná doba je veľmi pohyblivá. Často sa hra dosť natiahne z dôvodu opakovaného objavenia rovnakých stôp. Samotné vyšetrovanie je o náhode, lebo pred každým nahliadnutím do balíka pátrania sa musí zamiešať. Ak pozriem dva, tri krát po sebe na rovnaké karty, stratím rovnaký počet kôl, a v pátraní sa nepohnem vôbec dopredu.
Väčšina PoD scenárov je známa svojou náročnosťou, ale aj vynikajúcim spracovaním a zaujímavým prevedením. Tentoraz to autorom naozaj vyšlo, keď sa rozhodli zakomponovať do dobrodružstva detektívne prvky. Každému skalnému hráčovi tejto výbornej hry ho vrelo odporúčam.

V blízkej budúcnosti môžete očakávať aj video z hrania tohto scenára.

Sepsal pro vás pbch

(osobní web autora ke hře Pán prstenů LCG zde)

Jak se vám líbí článek autora?

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.