[RegUserOnly][/RegUserOnly]Šachty, tunely, chodby, tím vším se nemůžeme začít proplétat, dokud neprojdeme samotnou branou Morie. Naše pátrání po Balinovi ve scénáři Do jámy (viz rozšíření Khazad-dum) musí mít nějaký začátek, a tím je přešlapování před Východní branou (K-D 16) a dodávání si odvahy k tomu, abychom prošli těmi dveřmi. Východní brána (v orig. The East Gate) nás čeká od samotného začátku hry připravená jako aktivní lokace. Její hodnota ohrožení je 7, ale tím se nenechte zastrašit a zmást. Východní brána nikdy nemůže opustit místečko určené pro aktivní lokaci, takže s tímto ohrožením se potýkat nebudete. K jejímu prozkoumání je potřeba však umístit na ni 7 žetonů postupu. Je imunní vůči efektům karet, a to jak hráčských karet (takže žádné žetony umístěné na ni prostřednictvím Legolase, Průvodce z Loriénu, Znalostmi předků nebo jakýmkoliv jiným způsobem), tak i karet z balíčku setkání. Východní brána je kartou lokace ohodnocena jedním vítězným bodem, takže po svém prozkoumání nezamíří na odhazovací balíček, ale do oblasti vítězství. Jakmile se tak stane, vezmete dle pokynu scénáře lokaci První sál (K-D 17), který jste si při přípravě hry umístili stranou, a přidáte jej do oblasti odhalení. To ale trošku předbíháme. Zatím jsme před branou Morie, za ní nedokážeme rozeznat nic než temnotu, a v té tmě se může skrývat cokoliv. Tato skutečnost je herně zprostředkována tím, že dokud je Východní brána ve hře, nemohou se hráči dobrovolně střetnout s žádným nepřítelem ani se neprovádějí kontroly střetnutí. Každý nepřítel, který je odhalen z balíčku, zůstává v oblasti odhalení a čeká, než vstoupíme dovnitř. Skřeti nejsou natolik pošetilí, aby za námi vylézali na denní světlo, to my jsme přišli vstoupit do jejich světa. Pokud budete před bránou dlouze otálet, snadno si vás všimne nějaká hlídka, upozorní ostatní, a když konečně vstoupíte do prvního sálu, vrhne se na vás malá armáda. Určitě to tedy chce zpočátku posílat postavy plnit úkol, jak to jen jde, ale počítat s tím, že jakmile bude brána otevřena, může se protrhnout hráz a chce to mít nějakým způsobem pojištěnou i obranu svých hrdinů.

Sepsal pro vás Libor

AzogGate5

Azog tažen skřety k východní bráně Morie

Bitva v Azanulbizaru

Rmutný dol (Azanulbizar, v elfštině Nanduhirion) bylo údolí před východní bránou Morie. Pramenila tam řeka Stříberka a nacházelo se tam překrásné Zrcadlové jezero – Kheled-zâram. Nad údolím se tyčily tři hory Morie: Caradhras, Celebdil a Fanuidhol. Po probuzení trpaslíků sem přišel Durin Nesmrtelný a pohlédl do Zrcadlového jezera, kde spatřil odraz hvězd nad svou hlavou; tento pohled jej natolik okouzlil, že se rozhodl právě zde založit svou říši Khazad-dûm. Toto místo, kde Durin poprvé pohlédl do Zrcadlového jezero, označoval Durinův kámen.  před branami Morie. Pramenila tam řeka Stříberka a nacházelo se tam překrásné Zrcadlové jezero – Kheled-zâram. Nad údolím se tyčily tři hory Morie: Caradhras, Celebdil a Fanuidhol. Po probuzení trpaslíků sem přišel Durin Nesmrtelný a pohlédl do Zrcadlového jezera, kde spatřil odraz hvězd nad svou hlavou; tento pohled jej natolik okouzlil, že se rozhodl právě zde založit svou říši Khazad-dûm. Toto místo, kde Durin poprvé pohlédl do Zrcadlového jezero, označoval Durinův kámen.

Poté co byl v Khazad-dûm probuzen balrog a trpasličí království bylo opuštěno, utrpěl i Rmutný dol mnoho zla. V Azanulbizaru se roku 2799 odehrála poslední bitva velké války trpaslíků a skřetů (2793-2799), kdy trpaslíci zvítězili, ale za cenu velikých ztrát. Tehdy padl mimo jiné bratr Thorina II. Frérin, Balinův otec Fundin a král železných hor Náin, syn Grórův, otec krále Dáina. V bráně Morie však byl zabit také vůdce skřetů, Azog.

Protože tak veliké množství padlých nemohli trpaslíci na místě pohřbít do kamenných hrobů, jak bylo jejich zvykem, ani dopravit do jejich domovů, zvolili po této bitvě výjimečné řešení – spálili své mrtvé na pohřebních hranicích. K tomu účelu byl vykácen starobylý les, který do té doby rostl v dolní části údolí. Od té doby bylo dno údolí okolo jezera pokryté pouze trávou.

Po krátkém obnovení trpasličího osídlení právě v Azanulbizaru padl Balin, pán Morie, když ho ze zálohy zastřelil skřet.

Krátce se tu zastavilo Společenstvo Prstenu na svém útěku z Morie po střetnutí s balrogem.

Zdroj: ANGRENOST

Orginální znění karty v EN:

East-gate
Type: Location
Encounter Set: Into the Pit
Threat Threshold:
Threat Strength: 7 Quest Points: 7
Gate.
Immune to card effects.
Players cannot optionally engage enemies and no engagement checks are made.
Forced: After East-gate leaves play as an explored location, add First Hall to the staging area.

Victory 1.
Set: KD Number: 16
Quantity: 1
Illustrator: Cristi Balanescu


Sdílej kartu s přáteli !

    2 thoughts on “Východní brána (K-D 16)”

    1. Páči sa mi ako autori pekne previedli funkciu brány do hry, teda nemožnosť stretnúť sa s nepriateľmi pokiaľ je Východná brána aktívna lokácia.

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.