No votes yet.
Please wait...

[RegUserOnly][/RegUserOnly]Je jedna z nemála lokací v balíčku dobrodružství s názvem Kopce Emyn Muil, jež spadá ještě do 1.cyklu PP LCG – tedy Stíny Temného hvozdu. Na kartě lokace je její typická ikona „vrcholky hor se srpkem měsíce“ pro tento scénář a v balíku setkání ji najdeme naštěstí pouze ve 2 kopiích. Úroveň ohrožení má 4, trait Emyl Muil, žetonů postupu pro překonání této lokace je třeba 2 a text na kartě zní: Dokud je Východní zeď Rohanu aktivní lokací, je vyložení všech postav bez vlastnosti Rohan o 2 odpovídající zdroje dražší.

Když hrajeme scénář Kopce Emyn Muil, musíme počítat s tím, že v tomto dobrodružství je oproti normálu mnohem více lokací a to i daleko záludnějších. Proto je nejlepší na výpravu poslat, co nejvíce hrdinů a spojenců s co nejsilnější silou vůle [taková Éowyn (ZS 7), Faramir (ZS 14) nebo Stopař ze Severu (ZS 45) nejsou k zahození], abychom překonali co nejvíce lokací a získali tak potřebných 20 vítězných bodů, což je vlastně podmínka scénáře k vítězství. Nyní se podívejme na jednu lokaci z tohoto dobrodružství, která není až tak záludná, ale přesto dokáže natropit paseku v oblasti odhalení. Jde o lokaci již výše zmiňovanou tedy Východní zeď Rohanu (KEM 85). Její úroveň ohrožení je totiž 4, což je hodně vysoké a nezbývá než do lokace rychle odcestovat, abychom při plnění fáze úkolu zbytečně netočili s počítadlem ohrožení. Pokud však již máte nějakou aktivní lokaci s nízkou úrovní ohrožení než je tato, vyplatí se určitě využít karty události Chodcova stezka (HnG 9) anebo spojence Cestující ze Západu (NdTh 121), kdy si tyto lokace na základě efektu přehodíte. To tedy znamená, že původně aktivní lokace půjde i s žetony postupu do oblasti odhalení a z ohrožující lokace se stane aktivní, čímž de facto se sníží alespoň ohrožení v oblasti odhalení. Jestliže však nemáte tuto událost v ruce anebo nechcete ji využít právě teď, zkuste událost Tajné stezky (ZS 66), jež připojením na lokaci anulujete její ohrožení, což je pro náš příklad vlastně super!!! Další možností, jak se zbavit lokace je přidat na ni pár žetonů postupu, což tedy pro naši Východní zeď Rohanu (KEM 85) je zapotřebí 2. Můžeme využít třeba spojenců Zvěd od Sněžné (ZS 16) a Stopař ze severu (ZS 45), což jsou vlastně dobré karty, že přidávají při výpravě 1 žeton postupu na jakoukoliv lokaci i mimo aktivní oblast, ale musíme počítat s tím, že je potřeba celkově 2 žetonů pro překonaní této zmiňované lokace, takže min. 1 kolo bude naše lokace dělat problém v oblasti odhalení. Samozřejmě pak jsou tu také další karty, které přidávají na lokace více žetonů postupu (ne jen 1), aniž bysme museli vyjet na výpravu, ale zaměřme se pouze na ty, které mají tu schopnost na „jakoukoliv“ lokaci nejen tedy na aktivní. Jde nám totiž o to, abychom se zbavili karty lokace ještě v oblasti odhalení. Takové karty z 1.-2.cyklu, které můžeme využít, jsou např. Nejlepší z Jízdmarky (KEM 77) Jeďte do zkázy (KEM 78), Zvěd z Havraního vrchu (BR 8) anebo koník Asfaloth (ZK 110 – připojený ke Glorfindelovi). Tyto karty přidávají min. 2 potřebné žetony postupu a tím se snáze při vyvolání jejich efektu karty lokace zbavíme.

Podívejme se ještě na efekt karty výše probírané lokace, který říká, že dokud je tato lokace aktivní, je vykládání všech postav bez traitu Rohan 2x tak dražší. Což tedy pro nás znamená, že jakmile odcestujeme do lokace a stane se aktivní, tak bude třeba velevážený spojenec pan Gandalf (ZS 73) místo 5 zdrojů stát 10. Nemá totiž trait Rohan a tudíž splňuje nehezkou podmínku na kartě lokace. Možná bych zkusil tady takový malý podfuk a se spojencem bez traitu Rohan vyložit i kartu doplňku Nejsem cizenec (SnS 31). Nejsem si však jistý, jestli to pravidla povolují vyložit obě karty naráz. Patrně však ne, nejdříve je třeba vyložit spojence, a pak teprve je možné připojit na něj doplněk! Jinak tato strmá lokace je naštěstí rychle průchozí, takže těch potřebných 2 žetonů postupu dáte „frk mrk“. Doporučuje se tedy raději šetřit zdroje, než tuto stěnu přelezete. Jakmile se tak stane, získáte za prozkoumání této lokace průměrné 3 body k vítězství, které vlastně ve scénáři Kopce Emyn Muil postupně střádate.

Ještě se na závěr zmiňme o efektu stínu, který tato karta lokace nemá vůbec! To je pro nás určitě dobrá zpráva. V nejhorším nám útočící nepřítel na základě svého efektu uteče do oblasti odhalení, tak jak to dělají většinou vrrci v Divočině nebo v zamrzlých končinách hor.

Sepsal pro Vás Gandalf

 Rohan_by_peet

 O zdi

Západní okraj Emyn Muilu, spadající příkře do pastvin Východní poloniny Rohanu. Vrchy končily skalní stěnou, podobnou útesům na mořském pobřeží, kterou Rohirové viděli jako východní zeď své země. Je pravděpodobné, že tento útes obkružoval pahorkatinu i z jihu, protože na jižním okraji Emyn Muilu spadala Anduina náhle dolů Rauroským vodopádem.
Útes nebyl nepřekročitelnou překážkou: na některých místech byla skalní stěna přerušena průrvami a stržemi, kudy bylo možno dostat se nahoru či dolů. Takovou cestu použili také Aragorn, Legolas a Gimli, když stopovali skřetí tlupu, jež unesla Smíška s Pipinem.

 Hřeben, na němž druhové stáli, jim strmě ubíhal pod nohama. Více než dvacet sáhů doleji byla široká hrbolatá římsa, jež náhle končila svislým srázem: Východní zdí Rohanu. Tím končil Emyn Muil a před nimi se do nedohledna táhly zelené pláně Rohirů.

Stopa je vedla po vrcholku valu na sever, až přišli k hluboké průrvě, kterou ve skále vymlela hlučně padající bystřina. Úzkou strží sestupovala na planinu hrubá stezka podobná strmému schodišti.

Zdroj: ANGRENOST

Originální znění karty v EN:

The East Wall of Rohan
Type: Location
Encounter Set: The Hills of Emyn Muil
Threat Threshold:
Threat Strength: 4 Quest Points: 2
Emyn Muil.
While The East Wall of Rohan is the active location, non-Rohan characters cost 2 additional matching resources to play.
Victory 3.

Set: THoEM Number: 85
Quantity: 2
Illustrator: Ben Zweifel

 

Sdílej kartu s přáteli !

    One thought on “Východní zeď Rohanu (KEM 85)”

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.