Za pevné hradby (DN 8) je udalosť zo sféry taktiky (tactics) za cenu 1 zdroja. Na karte nájdeme iba text nasledujúceho znenia.

Akce: Připrav postavu s vlastností Gondor, která právě brání útok. Tato postava získává +1 sílu obrany do konce fáze.

Udalosť je robená hlavne pre obrancov, v situáciách kedy čelíme viacerým nepriateľom počas fáze boja. Použiť sa dá len na postavy s vlastnosťou Gondor. Cena je viac ako výborná. Za 1 zdroj získame pre obrancu akciu naviac a zvýšime mu aj silu obrany. Bude tak na ďalší útok lepšie pripravený. Akciu je možné zahrať až po odhalení karty tieňa, keď vieme či budeme potrebovať brániť ešte iný útok. Použitím udalosti vieme zabrániť smrti postavy zvýšením jej obrany a následne ju napríklad pripojíme k útoku. Efekt tieňa môže prikázať útočiacemu nepriateľovi znova zaútočiť a to je ten správny čas na hranie udalosti Za pevné hradby (DN 8).

Doporučujem používať s hrdinom menom Beregond (DN 1). On sám má silu obrany 4, kľúčové slovo Stráž (Sentinel), a keď mu pripojíme doplnok Gondorský štít (SO 5), ktorý sa považuje za jeho majetok, dostane sa so silou obrany na hodnotu 6. Po použití udalosti Za pevné hradby (DN 8) sa táto hodnota na chvíľu zvýši až na 7. Udalosť využije aj starý, dobrý Denethor (ZS 10), ktorý má v základe silu obrany 3. Zo spojencov je vhodný Obránce z Rammas (DN 7) so silou obrany 4. Má síce len 1 bod zdravia, ale na slabších nepriateľov úplne postačuje. Napadá ma ešte spojenec Boromir (TRD 4, zatím není v CZ) vo sfére taktiky zo sága rozšírenia. Ak bráni útok nepriateľa, ktorý má vyššiu cenu stretnutia ako je naše ohrozenie, hneď získava plus 2 silu obrany. Ak dostane zranenie, môžeme ho pripraviť. Ďalšiu akciu a navýšenie sily obrany poskytne opisovaná udalosť. V konečnom súčte sa teda dostaneme na maximálnu hodnotu 4. Boromir (TRD 4, zatím není v CZ) dokáže takto brániť väčší počet útokov počas fáze boja. Veľká škoda, že nie je možné použiť udalosť Za pevné hradby (DN 8) spolu so spojencom Gondorský kopiník (ZS 29). Ak zničí nepriateľa pomocou svojej reakcie, útok je vyriešený a on už viac nie je brániaca sa postava. Vtedy sa nedá na neho hrať opisovaná udalosť. V opačnom prípade by spojenec vedel bleskovo zneškodniť viacero nepriateľov, ktorým zostáva len 1 bod zdravia.

Udalosť Za pevné hradby (DN 8) doporučujem do každého bojového hracieho balíka. Karta je veľmi vhodná do hry viacerých hráčov, ak máte obrancu s kľúčovým slovom Stráž, ktorý vie brániť útoky nepriateľov po celom stole.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

DN – Dědicové Númenoru

SO – Správcovi obavy

ZS – Základná sada

TRD – The Road Darkens (není v CZ)Pád Númenoru

Downfall of Númenor


Po Válce hněvu na konci Prvního věku Valar dali Třem domům Edain ostrov Númenor. Vládl jim Elros Tar-Myniatur, syn Eärendila, který si zvolil býti člověkem a jeho potomci. Dožívali se vysokého věku. Jenže postupem času začali Númenorejci Eldar závidět nekonečný život. Nakonec se od nich odcizili a králové zakázali používat Quenyu. Zbyla jen hrstka věrných. Nejhoršího to dosáhlo za posledního krále Ar-Pharazôna. Ten vyjel z obrovskou armádou proti Sauronovi. Temný pán pochopil, že Númenorejce silou neporazí, a vzdal se. Pak byl odvezen jako rukojmí na Númenor. Jenže Sauron se vetřel do královy přízně a nakonec on i skoro celý Númenor začali přinášet lidské oběti Melkorovi. A Sauron šel ještě dál; nechal pokácet Bílý strom. A pak vybídl krále k válce s Valar, protože tajně doufal, že Valar Númenorejce porazí a jemu samotnému pak zbude vláda nad celou Středozemí i Númenorem. Král se Sauronovi podřídil a po velkých přípravách z Númenoru vyjelo gigantické loďstvo proti Amanu. Valar ale nechtěli proti lidem zasahovat silou; vzdali se tak vlády nad Ardou a poprosili o pomoc samotného Ilúvatara. Ten odpověděl takovým způsobem, že to zaskočilo i Saurona, který se už těšil, jak budou Númenorejci potrestáni. Ilúvatar otevřel velkou trhlinu v povrchu země západně od Númenoru a nechal celý ostrov potopit se pod hladinu moře. Zachránili se jen Elendil a jeho synové. I Sauronův duch unikl ze zkázy jen za cenu ztráty části své moci. To byl pád Númenoru a odtud pochází název Akallabêth – “Padlý”, který se od té doby používal ve vzpománkách na Númenor.

Zdroj: ANGRENOST


Originální znění karty v EN:

Behind Strong Walls
Type: Event Sphere: Tactics
Cost: 1

Action: Ready a defending Gondor character. That character gets +1 [Defense] until the end of the phase.

…seven walls of stone so strong and old that it seemed to have been not builded by carven by giants out of the bones of the earth. – The Return of the King
Set: HON Number: 8
Quantity: 3
Illustrator: Matt Smith

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.