Zapalte majáky (DN 11) je udalosť zo sféry duchovnej (spirit) za cenu 5 zdrojov. Na karte nájdeme iba nasledovný text:

Akce: Všechny postavy získávají +2 sílu obrany a nevyčerpávají se při obraně až do konce kola.

Veľmi drahá karta, ale na druhej strane aj veľmi účinná. Hráči nemusia pri bránení vyčerpať obrancov a postavy majú zvýšenú aj silu obrany. Dotýka sa všetkých postáv, teda vo vyššom počte hráčov to môže vyriešiť nejeden zlomový moment s množstvom nepriateľov v stretnutí s hráčmi. Vtedy postačuje jeden výborný obranca s kľúčovým slovom Stráž (Sentinel), ktorý obslúži všetkých nepriateľov, nech už ohrozujú akéhokoľvek hráča. Toto považujem za najväčšiu výhodu udalosti Zapalte majáky (DN 11). Kandidátom číslo jeden na túto prácu je určite hrdina Beregond (DN 1) s kľúčovým slovom Stráž a silou obrany 6. Svoju moc preukáže aj trpaslík Dáin železná noha (NdTH 116), či Aragorn (PvV 53) vo sfére poznania (lore), ktorý má naviac priamy prístup k doplnku Hořící větev (SnS 33). Na nepriateľov s nízkym počtom bodov zdravia je po zahraní udalosti Zapalte majáky (DN 11) výborný spojenec Gondorský kopiník (ZS 29) s doplnkom Kopí z citadely (DN 9). Ak nám na stole obranca s kľúčovým slovom Stráž chýba, vyrobíme si ho pomocou spojenca Arwen Undómiel (PvV 58). Pri bránení nepriateľských útokov však budú užitočné aj postavy, ktoré by za normálnych okolností určite zahynuli. A to vďaka zvýšenej sile obrany. V súvislosti s bránením nepriateľských útokov sa nám ponúka výborná kombinácia s udalosťou Společný odpor (ZS 38) vo sfére taktiky (tactics). Vďaka nej môže vybraný hráč vyhlásiť akýkoľvek počet obrancov proti každému nepriateľovi, ktorí na neho v tejto fáze útočia. Z toho vyplýva, že hráč teoreticky bez strát ubráni všetky útoky a keďže obrancov nemusí vyčerpať, zostanú mu k dispozícii na jeho útoky.

Vysoká cena spôsobuje, že sa karta dostane do hry veľmi ťažko. Kde teda zohnať 5 zdrojov jej zaplatenie? Sféra duchovná na tom s produkciou zdrojov nie je moc dobre, ale nejaký ten spôsob sa určite nájde. Na začiatok spomeniem klasiku, doplnok Správce Gondoru (ZS 26). Ak máme prístup ku sfére velenia (leadership) je tento spôsob jednoduchý a rýchly. V prípade, že si doplnok zahrá iný hráč, podaruje vám zopár zdrojov pomocou spojenca Jízdní posel (DN 3), alebo udalosti Dárky na rozloučenou (PdR 52). Hrdina Théodred (ZS 2) pridá 1 zdroj hrdinovi vyslanému na úlohu. Hrdina vo sfére duchovnej bude s veľkou pravdepodobnosťou na úlohu vyslaný. Avšak ani sféra duchovná nie je úplne hluchá. Kombinácia spojencov Pozorovatelka hvězd z Imladris (ZK 106) a Zigilský kovkop (KD 9) je veľmi dobré riešenie fungujúce napríklad v Caldara (KG 107, zatím není v CZ) balíku. Ak hráme hrdinu s vlastnosťou Hobit (Hobbit) vo sfére duchovnej a pripojíme mu neutrálny (neutral) doplnok Dobré jídlo (BR 10), získame zľavu 2 zdroje pri zahraní udalosti Zapalte majáky (DN 11). Zatiaľ máme k dispozícii týchto hobitích hrdinov vo sfére duchovnej, Frodo Pytlík (SnS 25) a Pipin (SnAD 56, zatím není v CZ). V budúcnosti pribudnú aj ďalší.

Ďalšou výhodou karty Zapalte majáky (DN 11) je využitie pri Obléhání (Siege). Tretí cyklus Proti stínu (Against the Shadow) predstavil túto novú mechaniku, kedy sa vo fáze úlohy používa sila obrany miesto sily vôle. Sféra duchovná prináša do hry obrovské množstvo sily vôle, ktoré hráči používajú, aby boli vo fáze úlohy úspešní. Vďaka tejto udalosti získajú všetky postavy +2 silu obrany. Pri Obléhání tak nebudú postavy vo sfére duchovnej odstavené na vedľajšiu koľaj a stále nám môžu vybojovať úspech vo fáze úlohy.

Udalosť Zapalte majáky (DN 11) je výborná karta s perfektným efektom, ale príliš drahá. A to je dobre, lebo ak by sa dostala do hry príliš často, urobila by z nej prechádzku ružovým sadom.

Spísal pre vás pbch

Skratky použité v článku:

DN – Dědicové Númenoru

ZS – Základná sada

NdTH – Návrat do Temného hvozdu

PvV – Pozorovatel ve vodě

SnS – Střetnutí na Skalbalu

SnAD – Střetnutí na Amon Dínu

BR – Brána Rudorohu

ZK – Základ kamene

KD – Khazád-dům

KG – Krev Gondoru

PdR – Putování do Rhosgobelu


Bílé hory a majáky Gondoru

Velké pohoří v Gondoru. Táhlo se od nejvýchodnější hory Mindolluiny nad Minas Tirith na západ, mezi přímořskými zeměmi Gondoru na jihu a Calenardhonem na severu. Nejsevernější výběžek byl oddělen Rohanskou branou od Hithaegliru. Dál hory pokračovaly na západ, stáčely se k jihu v Drúwaith Iauru a nižší vrcholky pokračovaly až na mys Andrast.

V nejsevernější části hor se nacházel Helmův žleb a na jihovýchod od něj v ústí jednoho z horských údolí stál Edoras. Horní část tohoto údolí se nazývala Brázdná dolina a v horách nad ní se nacházelo starobylé útočiště Šerá brázda, které bylo vybudované zaniklou civilizací, která obývala Bílé hory ve Druhém věku, ale později ho využívali i Rohirové.

Jak na severní, tak na jižní straně Bílých hor využili Gondorští některé vysoké pahorky k vybudování soustavy majáků. Tyto majáky sloužily hlavně k rychlému povolávání pomoci v době nebezpečí. Známých je sedm majáků na severní straně hor. Od východu to byly: Amon Dîn, Eilenach, Nardol, Erelas, Min-rimmon, Calenhad a Halifirien, ležící na pomezí Rohanu.

 

Amon Dîn, pahorek mlčení

První z gondorských majáků v Ered Nimrais, jeden z nejstarších. Byl to osamnělý vysoký pahorek v předhůří Bílých hor na východ od Drúadanského hvozdu a sloužil jako pevnost, předsunuté opevnění Minas Tirith. Původním účelem majáku bylo varovat Minas Tirith v případě prolomení obrany Cair Androsu.
Název Amon Dîn znamená Tichý pahorek, nebo doslovněji “Pahorek mlčení”. Důvodem bylo, že vrcholek Amon Dînu byl holý a skalnatý, a proto jej nenavštěvovali ptáci ani zvířata.

Eilenach

Druhý z gondorských majáků v Ered Nimrais, byl z nich druhý nejvyšší (po Halifirienu) a jeden ze tří nejstarších (spolu s Amon Dînem a Min-Rimmonem). Název pochází z přednúmenorské doby a jeho význam je nejasný. Byl to nejvyšší bod Drúadanského hvozdu a vyvstával z lesa jako osamělý kopec, na rozdíl od některých jiných majáků, které se nacházely na úbočích hor. Mezi tímto kopcem a symotnými Bílými horami se nacházelo údolí, zvané Údolí kamenných vozů.
Vrcholek Eilenachu tvořil ostrou špici, kde bylo pro rozdělání velkého ohně jen málo místa. Z toho důvodu byl následující maják Nardol upraven tak, aby naopak umožnil co nejsilnější oheň.

Nardol

Třetí z gondorských majáků v Ered Nimrais. Název Nardol znamená “Ohnivá hlava”. Ležel na západním okraji Drúadanského hvozdu a jeho vrcholek byl na rozdíl od Eilenachu široký a prostorný, takže umožňoval rozdělání velikého ohně, který mohl být vidět přes sto mil daleko.

Erelas

Čtvrtý z gondorských majáků v Ered Nimrais podle pořadí, ve kterém byly zapalovány ve směru od Minas Tirith. Název pravděpodobně pochází z přednúmenorské doby a jeho význam není jasný. Nacházel se mezi Nardolem na východě a Min-rimmonem na západě. Zelený pahorek beze stromů.

Min-rimmon

Pátý z gondorských majáků v Ered Nimrais, jeden z nejstarších (spolu s Amon Dînem a Eilenachem). Název je patrně přednúmenorského původu a jeho význam je nejasný. Maják byl zbudován pravděpodobně někdy v druhé polovině druhého tisíciletí Třetího věku, aby varoval Gondor v případě útoku na Calenardhon.

Calenhad

Šestý z gondorských majáků v Ered Nimrais. Jméno znamená “zelená vyvýšenina” a týká se plochého travnatého temene pahorku. Nacházel se v západním Anórienu. Sousedním majákem směrem na východ byl Min-rimmon, na západ Halifirien na hranicích Rohanu.

Amon Anwar, pahorek bázně

Nejzápadnější ze sedmi majákových kopců v Anórienu. Na začátku Třetího věku se nacházel uprostřed Gondoru. Jeho původní jméno bylo Eilenaer (název z přednúmenorské doby). Byl ze všech majáků nejvyšší a vyvstával z velkého hvozdu, kterému rohanští říkali Firienholt. Za ním se nalézalo hluboké údolí, temný Firienský důl.

Po skončení války Posledního spojenectví objel Isildur spolu s Anárionovým synem, dědicem Jižního království Meneldilem, hranice Gondoru a nakonec stanuli na Eilenaeru a Isildur pronesl: “Toto je hrobka a památník Elendila Věrného. Zde bude stát uprostřed Jižního království v péči Valar, dokud království potrvá, a toto místo bude svatyní, kterou nikdo neznesvětí. Ať nikdo neruší jeho mlčení a mír, není-li Elendilovým dědicem.”
Od okraje lesa nahoru na temeno kopce udělali kamenné schodiště. Isildur dal Meneldilovi radu, že by král měl svatyni občas navštívit; měl by tam také přivést svého dědice, povědět mu, jak byla svatyně zbudována, a zjevit mu tajnosti říše a jiné věci, jež by měl vědět. Od té doby se pahorek nazýval Amon Anwar – “Pahorek bázně”, kvůli tichu, které sídlilo v lesích kolem kopce.

Tato tradice byla udržována všemi králi. Rómendacil I. ji dal zapsat do svitku, který se měl předávat králi při korunovaci, aby se Isildurova tradice neztratila kvůli náhlému úmrtí. Když skončily dny králů a Gondoru vládli správci, udržovali tradici i oni, až do dnů Ciriona. Když totiž přijel gondorskému vojsku na Poli Celebrantu na pomoc Eorl Mladý ze severu a odvrátil zkázu pro Gondor, setkal se s ním zde Cirion a daroval mu celou zemi Calenardhon. Pak pronesli přísahy. Eorlova přísaha, přeložena ze starobylého jazyka Seveřanů, zněla takto:

“Slyšte nyní všechny národy, které se neklaníte Stínu na Východě; dík daru Pána Mundburgu půjdeme a usídlíme se v zemi, kterou nazývá Calenardhon, a proto přísahám jménem svým a jménem Éothéodu ze Severu, že mezi námi a Velkým lidem Západu bude vždy přátelství: jejich nepřátelé budou našimi nepřáteli, jejich nouze bude naší nouzí, a až na ně přijde jakékoli zlo nebo hrozba nebo útok, budeme jim pomáhat až do konce svých sil. Tato přísaha přejde na mé dědice, všechny, kteří snad přijdou v naší nové zemi, a nechť ji zachovají věrně neporušenou, jinak na ně padne Stín a budou prokleti.”

Cirion na to odpověděl, že Gondor je vázán týmž způsobem přátelství a pomoci v nouzi a nakonec pronesl největší přísahu Třetího věku, jakou Středozem neslyšela od dob Gil-galada a Elendila:

Vanda sina termaruva Elenna nóreo alcar enyalien ar Elendil Vorondo voronwë. Nai tiruvantes i hárar mahalmassen mi Númen ar i Eru i or ilyë Mahalmar eä tennoio.

Tato přísaha bude stát na památku slávy Země Hvězdy a víry Elendila věrného, pod ochranou těch, kteří sedí na trůnech Západu, a Jednoho, který je navždy nade všemi trůny.

Když toto bylo vykonáno, Cirion odstranil Elendilovu hrobku, protože Isildurova tradice nyní ztratila platnost, neboť Amon Anwar se již nenacházel uprostřed Jižního království. Truhlice, kterou Isildur vložil do mohyly, byla přenesena na posvátná místa v Minas Tirith, avšak zelená mohyla zůstala jako památník. Potom byl na vrcholku vybudován maják, jako nejzápadnější ze soustavy Anórienských majáků, sloužících k upozornění, že se Gondor nachází v nebezpečí.

Zdroj: ANGRENOST


Origi Originální znění karty v EN:

Light the Beacons
Type: Event Sphere: Spirit
Cost: 5

Action: All characters get +2 [Defense] and do not exhaust to defend until the end of the round.

“The beacons of Gondor are alight, calling for aid.” – Gandalf, The Return of the King
Set: HON Number: 11
Quantity: 3
Illustrator: Titus Lunter

Sdílej kartu s přáteli !

    Napsat komentář

    Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.